Na svém programu mají celkem 29 bodů.

Mezi nimi je například spoluúčast statutárního města Opavy na opravách památek v městské památkové zóně, kupní smlouvy trafostanice Popská, kaple Komárov nebo darovací smlouvy na objekty opevnění, smlouvu o půjčce a poskytnutí účelového příspěvku k předfinancování projektu pro ZŠ Opava.

Dále pak městský program prevence kriminality na rok 2010, obecně závazná vyhláška k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob, změna zadání Územního plánu Opavy, návrh na udělení Ceny Petra Bezruče či názvy nových ulic.

Prostor dostanou i dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva. Jednání zastupitelů jsou veřejnosti přístupná.