Slezské muzeum, kostel svatého Václava, Švédská kaple a mnoho dalších. Unikátních a výjimečných památek bychom našli v Opavě nespočet. Jako historické město však ve světě turismu až tolik nefiguruje.

To se možná již brzy změní. V září tu totiž budou v rámci České republiky zahájeny Dny evropského dědictví. „Považuji to za velice významné. Koresponduje to i s výročím 790 let první písemné zmínky o městě. A bude to mít i praktická vyústění.

O Opavě se bude psát, přijedou sem lidé, představí se památky a tak dále," říká opavský primátor Zdeněk Jirásek.

Pomyslnou štafetu zahájení Dnů evropského dědictví přebírá slezská metropole od Olomouce. Předtím se tato čest týkala Kutné Hory. Obě zmíněná města jsou přitom mezi lidmi pojímána jako historická.

„Ty to mají jasné. Ale třeba takový Hradec Králové, Pardubice nebo Opava ne. Tam lidé za památkami příliš nejezdí. I když jsou to i urbanisticky výjimečná města," dodává Zdeněk Jirásek.

Jak už bylo zmíněno, Opava si letos výjimečné právo zahájení akce vysloužila i díky oslavám jubilea. Z roku 1224 totiž pochází listina Přemysla Otakara I., ve které jsou Opavě přiznávány privilegia a je poprvé oficiálně zmiňována jako město.

V rámci oslav se Opavané a návštěvníci „bílého města" dočkají spousty doprovodných akcí. Ve městě dokonce vznikne středověké městečko. Vše bude probíhat v sobotu 6. a neděli 7. září. Slavnostní zahájení obstará v kostele svatého Václava odhalení unikátního obřího obrazu Antona Pettera s příznačným názvem Zavraždění svatého Václava.

Zavražděný Václav, prchající bratrovrah Boleslav, kolem andělé, kteří patrona země české zvedají k nebi. Tak lze ve zkratce popsat výjev na jednom z největších tuzemských obrazů – oleji na plátně z roku 1844 od malíře Antona Pettera.

Na Horním náměstí budou v sobotu od 9 do 22 hodin probíhat koncerty, divadelní představení, šermířská vystoupení, historické tance, představení kejklířů a žonglérů a mnoho dalšího. Centrem města projde i historický průvod.

V neděli od 14 do 18 hodin se pak dočkají účastníci akce opět různých koncertů a vystoupení, ale například i jezdecké představení.

Po celou dobu budou probíhat komentované prohlídky pětadvaceti opavských památek od Hlásky přes muzeum po Dukelská kasárna. K vidění bude i katovna, kanón i C. K. pošta a k vyzkoušení rytířský a žoldnéřský tábor, historická střelnice či historická kola.

Samotné Dny evropského dědictví jsou akcí probíhající napříč celým starým kontinentem. Už více než dvacet let se snaží propagovat evropské památky a kulturně-historický odkaz v jednotlivých zemích. V České republice každý rok překračuje návštěvnost akce půl milionu lidí.

Pokud se chcete dozvědět o Dnech evropského dědictví více, můžete zavítat rovněž na stránky www.ehd.cz.