Byli mezi nimi i členové redakčního okruhu významného časopisu Německé dendrologické společnosti (DDG – Deutsche Dendrologische Gesellschaft), se kterou má arboretum dlouholeté kontakty.

Tato společnost patří k evropsky a světově významné společnosti, sdružující botaniky, dendrology, vysokoškolské profesory, architekty, šlechtitele a školkaře, ale také majitele velkých soukromých dendrologických sbírek.

Exkurze trvala celé dopoledne, ve kterém si účastníci podrobně prohlédli expozice dřevin a zajímavé výsadby v areálu arboreta. Především se zajímali o nejstarší dřeviny ve sbírkách, vysázené zakladatelem Quido Riedlem (1878 – 1946), které patří často k prvním introdukcím cizokrajných dřevin na severní Moravě.

Jak říká vedoucí arboreta Miroslav Frank, který je arboretem provázel: „Němečtí kolegové obdivovali naše nejstarší javory a jeho červenolistou formu javoru dlanitolistého, který patří k největším a nejstarším na Moravě, nejstarší rododendrony, vysázené na počátku minulého století, některé roubované staré stromy různých barevných kultivarů a forem.

Překvapily je mnohé dendrologické vzácnosti a rarity. Nenechalisi ujít na vlastní oči vidět jednu z prvních nejstarších introdukcí keře z čeledi cypřišovitých rostlin, mikrobioty křížolisté, jejíž první kulturou v Evropě je arboretum pověstné i v dendrologické literatuře.

Zajímaly je také novější výsadby dřevin z Číny, Nepálu, Japonska a Severní Ameriky. Obdivovali zde velkou sbírku javorů, jedlí a padesátileté výsadby čínských metasekvojí a dřeviny z jižní polokoule, Argentiny, Ohňové země a Nového Zélandu. V arboretu se účastníci exkurze dověděli na místě samém o původu jedné z dřevin pustorylu, která byla vypěstována od 70. let v našem arboretu z jeho čarověníkové formy. Ta dnes roste v mnoha školkách okrasných rostlin po celé Evropě.

Pochválili i naši výstavu Světa šišek, zvláště její velký soubor soustředěných exponátů a tematické pojetí. Naši přátelé prošli dendrologické sbírky velmi důkladně, neušly jim ani zcela nové a mladé výsadby. Odborníky nezaskočil v arboretu ani déšť a mokré trávníky, byli vybaveni plášti i holínkami,“ uvedl ředitel arboreta Miroslav Frank.

Exkurze významných německých odborníků na Opavsku se neobešla bez sběru různých semenáčků exotických dřevin v arboretu, které právě nyní vyrůstají z trávníků. Dendrologové byli v ČR pod záštitou Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.