O celoroční kompletní uzavření soukromé obory Jelenice požádal vlastník, společnost Opavská lesní a.s., minulý rok na jaře Městský úřad ve Vítkově. Ten pak vydal opatření obecné povahy a brány Jelenice se v půlce roku definitivně zavřely. Města Vítkov, Hradec nad Moravicí a městys Březová podaly žalobu k ostravskému krajskému soudu, vítkovská radnice tak žalovala vlastní úřad. Krajský soud posléze v listopadu rozhodl, že se má obora znovu otevřít. Opavská lesní proti tomuto verdiktu podala koncem roku kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS). Zároveň byl firmou podán i návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. Tento návrh správní soud letos v únoru zamítl.

Ilustrační foto.
Nepomohla petice, bude soud! Turisté se oboře Jelenice musí vyhnout celý rok

Aktuálně se tedy čeká na rozhodnutí o samotné kasační stížnosti. „Rozhodnutí krajského soudu je pravomocné a vykonatelné. Oni proti němu podali kasační stížnost a navíc žádost o odkladný účinek, tedy požadovali, aby do doby, než Nejvyšší správní soud rozhodne, mohla být obora dál uzavřena. Zkrátka podle mě a právníků, se kterými vše konzultujeme, neexistuje žádný právní dokument, který oboru opravňuje, aby byl plot uzavřen,“ řekl Deníku starosta Vítkova Pavel Smolka. Znovu zopakoval, že když se obora před jedenácti lety na základě stavebního povolení oplotila, bylo napsáno, že zde zůstanou dvě otevřené brány.

Bude další správní řízení

Pokud by správní soud rozhodnutí krajského soudu zrušil, platilo by původní opatření obecné povahy a obora by musela zůstat zavřená. Kdy by se případem mohl NSS zabývat, není jasné. Pavel Smolka chtěl dát už před časem k soudu podnět k výkonu rozhodnutí.

Obora Jelenice u řeky Moravice.
Obora Jelenice je přes rozhodnutí soudu zavřená. Majitel podal kasační stížnost

„Toto prý není možné, takže jediná cesta vede přes stavební a silniční správní úřad Vítkov. Na oba tyto naše úřady už byly podány podněty a řeší se to. Na dopravní úřad byl dán podnět, aby se otevřela veřejně přístupná cesta, která je teď zavřená. A i stavební úřad v tom koná kroky. Zatím nemám zprávy o tom, že by už bylo správní řízení zahájeno,“ upřesňuje starosta.

Nic není ukončeno, vzkazuje majitel

Pavel Smolka v červnu poslal předsedovi představenstva Opavské lesní Jindřichu Grosserovi otevřený dopis, který je volně přístupný například na webových stránkách města či sociálních sítích. V něm se mimo jiné dotazuje, na základě čeho je obora pořád zavřená.

Jindřich Grosser následně starostovi odpověděl rovněž otevřeným dopisem. „Celou záležitost, kterou v jednotlivostech vytržených z celého kontextu opíráte o výčet určitých správních a právních úkonů, nepovažuje naše firma za ukončenou,“ napsal například Jindřich Grosser v úvodu.

Oficiální cyklostezka a průchod existovaly na pravém břehu Moravice dlouho před vznikem obory. Před deseti lety se ale musela cyklostezka po rozhodnutí krajského úřadu přesunout na protější břeh, jedním z iniciátorů byla i Opavská lesní a.s. Avšak značená trasa po levé straně ze Žimrovic do Podhradí je delší, v některých místech náročná a nebezpečná, hlavně pro rodiny s dětmi a starší návštěvníky. Proto lidé využívali cestu oborou. Opavská lesní začala o kompletní zavření Jelenice, kde probíhají komerční lovy, usilovat od loňského jara. Údajně mělo docházet k rušení zvěře. Zvedla se vlna odporu, nejen mezi zástupci okolních obcí, ale zejména mezi turisty a cyklisty. Nepomohla petice ani stížnosti a do Jelenice tak má od půlky roku 2020 veřejnost úplný zákaz vstupu i vjezdu.

Ilustrační foto
Zavření obory Jelenice? Špatný krok, shoduje se veřejnost

Celé znění obou dopisů

Vážený pane předsedo představenstva,

obracím se na Vás tímto otevřeným dopisem, který se týká obory Jelenice. Obrací se na nás mnoho občanů i organizací, včetně médií, s dotazem, proč není umožněn průchod oborou Jelenice. Proto Vám píši formou otevřeného dopisu.

Podle mého mínění neexistuje žádný právní důvod k uzavření obory. Dovolím si připomenout významné skutečnosti, které se k této záležitosti vážou.

3. 5. 2000 – Vydáno stavební povolení, ve kterém se píše o podmínkách toto: „Volnými vstupy ve vchodech +, 4 a 5 bude zajištěna průchodnost obory širokou veřejností a průjezdnost po regionální cykloturistické trase č. 551.

5. 1. 2001 – Vydáno kolaudační rozhodnutí, kde se dozvíme, že : „V oplocení je situováno celkem 7 vstupních bran, ve vstupu č. 1 a 5 (regionální cykloturistická trasa č. 551) je vedle brány umístěn volný průchod šíře 1,5 m, opatřený protiúnikovým roštem.“

2010 – Krajský úřad Moravskoslezského kraje nechal přeložit cykloturistickou trasu na druhý břeh Moravice. K tomuto přeložení se dne 23. 11. 2009 vyjádřil i odbor životního prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje, který uvedl: „Krajský úřad rovněž nebude usilovat o ustanovení zákazu vjezdu na kolech v původní trase ani omezení vstupu do přírodních rezervací v rozsahu jeho působnosti.“

18. 5. 2020 – Vydána veřejná vyhláška „Opatření obecné povahy – Zákaz vstupu do obory Jelenice“. K tomuto dokumentu se vyjadřoval i odbor životního prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje. Ve svém rozhodnutí píše, že: „… uděluje souhlas s úplným zákazem vstupu do honitby Obora Jelenice.“ Tedy obrat o 1800 proti přípisu ze dne 23. 11. 2009.

18. 5. 2020 – Byl podán Městysem Březová a městy Hradec nad Moravicí a Vítkov ke Krajskému soudu v Ostravě návrh na zrušení opatření obecné povahy.

12. 11. 2020 – Krajský soud v Ostravě návrhu vyhověl a zrušil opatření obecné povahy.

29. 12. 2020 – Byla společnostmi GroCredit, a.s. a Opavská lesní, a.s. podána kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Zároveň byl podán návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

5. 2. 2021 – Nejvyšší správní soud zamítl návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Do této doby ještě nebylo rozhodnuto ve věci kasační stížnosti.

Omlouvám se za exkurz do minulosti, ale ne všem čitatelům je znám tento vývoj událostí. Domnívám se, že jsem na žádný dokument nezapomněl a mohu říct, že dle mého názoru, ani jeden z nich neopravňuje Vaši společnost k uzavření obory. Pro úplnost ještě dodám, že dne 8. 2. 2021 byly obě společnosti (GroCredit, a.s. i Opavská lesní, a.s.) vyzvány naší právní kanceláří k odstranění protiprávního stavu. Na tuto výzvu reagovala společnost Opavská lesní, a.s. dne 26. 2. 2021. Naší právní kanceláři bylo sděleno toto: „S hlubokou pokorou rozsudek Krajského soudu v Ostravě č.j. 76A 4/2020-48 ze dne 12. 11. 2020 respektujeme. Protiprávně se nechováme.“

Podle mých informací ze dne 9. 6. 2021 je obora stále uzavřena. Můžete mi, prosím, sdělit na základě jakého dokumentu či rozhodnutí jste oprávněni k uzavření obory Jelenice?

Předem děkuji za odpověď. Jak jsem již v úvodu napsal, jedná se o otevřený dopis, takže bude zveřejněn na stránkách města Vítkova a bude předán médiím, která se o tuto záležitost intenzivně zajímají. Mimochodem jsem měl v neděli 13. 6. 2021 přímý vstup do Českého rozhlasu na toto téma.

S pozdravem

Ing. Pavel Smolka, starosta města Vítkova

Ilustrační fotoNa daňky se zatím také nemůžeme podívat.Zdroj: DENÍK/ Petr Przeczek

Vážený pane starosto,

děkuji Vám za dopis, který jsem obdržel dne 15.6.2021, i když mi není jasné proč má formu „otevřeného dopisu“. Argument, že se na Vás obracejí občané, mi nepřijde korektní, protože z povahy Vaší funkce starosty Vítkova se na Vás občané obracejí v mnoha jiných věcech a bylo by podivné, kdybyste vždy reagoval stejně jako v tomto případě. Ale to není podstatné.

Podstatné je, že celou záležitost, kterou v jednotlivostech vytržených z celého kontextu opíráte o výčet určitých správních a právních úkonů, naše firma nepovažuje za ukončenou. Proto jsme ani v minulosti nereagovali komplexním právním rozborem situace při každé příležitosti, resp. při každém mediálním útoku, či výzvách „Vaší právní kanceláře“. Nebudeme tak činit ani nyní, ani v budoucnu. Přesto bych chtěl využít této příležitosti k tomu, abych Vám, případně čtenářům (pokud se k naší reakci vůbec dostanou) rámcově objasnil, o co ve věci běží.

Předně je potřeba zdůraznit, že předmětem Vašich aktivit včetně tohoto dotazu jsou soukromé pozemky, nikoliv pozemky ve vlastnictví obce, či státu. Tyto pozemky naše firma a další soukromé subjekty získaly legálně od Lesů ČR, s.p., na základně řádných právních dokumentů a také za řádně zaplacenou úplatu. Pokud jde o společnost Opavská lesní, a.s., tak jen na okraj podotýkám, že v rámci směny pozemků jsme nabídli za tyto pozemky násobně víc, než byla jejich tržní hodnota a než jsme museli. Jako privátní firma užíváme tyto pozemky v soukromém vlastnictvím k soukromým účelům. Tedy k podnikání v oboru lesnictví, zemědělství, myslivosti a rybářství v obhospodařovaných honitbách a revírech. Historicky byly tyto pozemky opakovaně devastovány nájezdy „milovníků přírody“, kteří nejen nebrali ohled na chovanou zvěř, na pěstovaný les, ale ani na vlastní bezpečnost. Tito pseudo milovníci přírody rozdělávali ohně v lese, stanovali v lese, na kolech jezdili po lesních porostech mimo lesní cesty, měli volně puštěné psy, kteří opakovaně štvali zvěř, sbírali shozená paroží zvěře a prováděli další nelegální činnosti, čímž porušovali zákon o ochraně přírody, lesní zákon a zákon o myslivosti. Vznikl tady určitý antagonistický trojúhelník - podnikání vs. ekologie vs. zájem určité části společnosti (cyklisté). Mohu se jen domnívat, proč tak usilovně hájíte zájem jen té poslední skupiny. Zvěř ani stromy totiž nemají volební právo. Přitom každý majitel nechráněného pozemku v atraktivních lokalitách, nebo každý majitel lesa Vám potvrdí, jakou spoušť dokážou natropit cyklovýletníci. (Ale nejen oni. Je velkým nešvarem posledních let, že velké hordy v počtu deseti, dvaceti i třiceti jezdců na tzv. motorových čtyřkolkách nebo terénních motorkách nezákonně projíždějí nechráněné přírodní úseky, a páchají nenapravitelné škody jak soukromým vlastníkům, tak státu. Pro Vaši informaci – Vítkovsko je epicentrem těchto nelegálních aktivit. Sám jsem byl takových situací přítomen několikrát a mám také fotodokumentaci. Možná byste mohl své úsilí napřít i tímto směrem a začít vyvíjet iniciativu k ochraně přírodních rezervací Kaluža a Valach, které se nachází v těsné blízkosti obory Jelenice a dalších přírodních lokalit v Přírodním parku Moravice, které jsou rovněž vystaveny těmto atakům.

Tady se předem omlouvám těm slušným cyklistům - jednotlivcům a rodinám - , kteří se chovají ohleduplně ke zvěři i lesu a vedou k tomu i své děti. Dle mých letitých zkušeností jsou ovšem v menšině. Vžitou představu, že les je všech a všichni si zde můžou dělat, co se jim zlíbí, v mnoha lidech utvrzujete právě Vy. Tito lidé pak podlehnou Vašim populistickým argumentům a jak jistě víte, reagují na sociálních sítích výzvami k napadení našeho majetku a dokonce k fyzickým útokům na mne. Tyto ataky pečlivě sledujeme a evidujeme a budeme je v budoucnu řešit právní cestou. Vy ale

podle všeho sázíte na to, že jde o mimořádně dobře mediálně komunikovatelné téma, které se zkratkovitě dá podat jako boj občana proti svévoli velké firmy. Nic ovšem není vzdálenější pravdě.

Opavská lesní a. s. (potažmo její dceřiné společnosti) je firma, která hospodaří v oblasti životního prostředí. Provozuje certifikované ekologické zemědělství v údolí řeky Moravice, pečuje o nivní louky, na kterých chová lehký skot Highland tak, aby nedocházelo k jejich devastaci. Díky naší činnosti došlo k zásadnímu zlepšení stavu těchto nivních luk, které byly před 25 lety totálně zdevastované. Ve spolupráci se spolkem ochránců přírody Niva každoročně likvidujeme invazivní rostliny v Přírodním parku Moravice. Revitalizovali jsme vodní náhod k bývalému Rozsocháčskému mlýnu a vytvořili tak z nefunkční mrtvé vody živé přírodní prostředí pro ryby, obojživelníky a vodní ptactvo. Dodržujeme všechny zákony a pravidla hospodaření v krajině, v souladu s potřebou zachování přírodního bohatství, druhové diverzifikace a ekologie. Jsem přesvědčen, že většina slušných občanů si cení úspěchu a stability (nejen) naší firmy a pro zachování přírodního bohatství našeho kraje je ochotna se smířit i s jistým malým omezením pohybu v něm.

Naprosto odmítáme, že by naše aktivita v oboře Jelenice byla protiprávní. To, že naše právní stanoviska „nevytrubujeme“ do světa, a přesto jsme ochotni věc alespoň rámcově vysvětlovat, svědčí o jediném: Nemáme se za co stydět a nepotřebujeme laciný potlesk. Stačilo by nám, kdyby věc byla ponechána bez jakéhokoliv lobbingu a mediálního ostrakizování, k dořešení právní a správní cestou.

Pro úplnost připomínám Vám i potenciálním čtenářům, že jste měl možnost v rámci vedeného správního řízení vznést připomínky již na jaře loňského roku, jako to učinilo 11 jiných subjektů. Tehdy Vám byl zájem určité části občanů lhostejný, mlčel jste a pravděpodobně i souhlasil. Zdá se, že Váš zájem vznikl až poté, co Vám došlo, že z mediálního střetu – úspěšná firma vs. nebohý občan by se dal vytlouct slušný politický kapitál. Omlouvám se za takto příkrý úsudek, ale jinak si nedovedu vysvětlit Vaši tehdejší pasivitu a nynější horečnou aktivitu. Na závěr mi dovolte, pane starosto, vyjádřit svůj názor. Občané Vašeho města i širšího regionu Vítkovska by si zasloužili to, abyste se více staral o jejich skutečné potřeby, neplýtval energií na věci, které Vám nepřísluší a svoje úsilí napřel k zastavení úpadku tohoto krásného regionu. Z objektivních a nezávislých průzkumů je zjevné, že se Vám to příliš nedaří. Pozice Vítkova jako jednoho z nejhorších města k životu v České republice je toho jasným dokladem.

Věřím, pane starosto, že moje obšírná odpověď je dostatečná. Nehodlám být nadále vtahován do polemiky nad jednotlivostmi tohoto případu a dál budu hájit zájmy naší firmy, zájmy většiny občanů a podotýkám, že tak budu činit jako vždy naprosto legálně v souladu s právním řádem naší země. Proto celou záležitost ponecháváme k rozhodnutí nezávislým soudům a v našich podáních předložených justičním orgánům jsou shrnuty veškeré důvody našeho dosavadního postupu ve věci.

S pozdravem

Ing. Jindřich Grosser, předseda představenstva Opavské lesní a.s.