Zažehnout své lampičky a svíčky přišlo několik Opavanů, ale také například farář z Wiechowic Piotr Stugocki. „Pro světlo jsem si do Opavy přišel už podruhé, tentokrát mě nikdo nedoprovází. Dnes se u nás v kostele svaté Anny stavějí betlémy a světlo si začnou roznášet do svých domovů věřící zítra,“ uvedl při sobotním předávání Betlémského světla.

Tuto vánoční tradici si nenechal ujít ani David Ziffer z Opavy, který roznáší Betlémské světlo již pátým rokem. „Nesu ho dvěma rodinám v Opavě,“ uvedl s tím, že do kostelů jistě se světlem dorazí rychleji skauti.

Betlémské světlo předali skauti také zaměstnancům ČD centra, stejně jako novoroční přání a pozdravy, které si každý, kdo si pro své světlo přijde, může vzít s sebou.