Sezení doma bylo už dost a české stopy jsou k vidění i v Polsku. Opavské Slezské zemské muzeum má v Polském Slezsku celou řadu spolupracujících institucí. Které historicky zajímavé návštěvy doporučujete?
Opavě je nejblíže Ratiboř, se kterou má naše město i družební kontakty. Tamní muzeum nabídne návštěvníkům hned dvě pozoruhodnosti. Jde o zlomený meč, který svého času zapůjčilo například do expozice Slezskému zemskému muzeu a o Ratibořskou mumii.

V polském muzeu? O jaké mumii je řeč?
O té, která jej spojuje s někdejší staroegyptskou kulturou. Ratibořské muzeum jí už dlouhodobě věnuje samostatnou prohlídkovou část. Kompletní mumii mladé Egypťanky z doby 946 - 722 př. n. l. přivezl v 60. letech 19. století baron Anselm von Rothschild původně do Šilheřovic. Ratibořskou expozici doprovází ještě další staroegyptské pohřební předměty. Nejen pro Opavany je návštěva muzea unikátní možností vidět originální egyptskou historii.

A jakou informaci nabízí zlomený meč?
Ten je dokladem vymření ratibořské větve Přemyslovců. Jeho poslední člen Valentin Hrbatý zemřel roku 1521 bez potomků. Na jeho rakev byl rituálně položen přelomený meč, symbolizující vymření této přemyslovské větve v mužské linii, tedy po meči. Hrob včetně zlomeného meče byl objeven roku 1997 během průzkumu nekropole ratibořských knížat.

Zajímavé. Kam se podíváme dál?
Severozápadním směrem se nacházejí města Nisa a Pačkov. Nisa byla spojená s historií vratislavského biskupství a dodnes se může pochlubit několika pozoruhodnými církevními památkami. Zajímavý je též nově opravený most přes řeku Odru s nádherným secesním mřížovím. V Pačkově se dochovalo pozdně gotické opevnění města, což je neobvyklé a návštěvník si tak může projít celým okruhem města. Dále je tu slezské město Swidnice, kde se nachází evangelický mírový kostel, který je součástí Seznamu světového dědictví UNESCO. Je to dřevostavba s nádherně vyzdobeným interiérem, ve kterém zní během otevření pro návštěvníky barokní hudba. Stavby mírových kostelů byly výsledkem mírových jednání po třicetileté válce, uzavřených v roce 1648. Byly stavěné vně hradeb z netrvanlivých materiálů, tedy ne z kamene nebo cihel a bez věží. Literatura uvádí, že swidnický kostel je největší stavbou dřevěného kostela ve světě.

Kam mohou jít zájemci o novější válečnou historii?
Třeba do Lambinowic, kde je Muzeum vojenských zajatců. Tamní tábor sloužil pro zajatce v 1. i ve 2. světové válce a po jejím skončení do něj byli zase internovaní němečtí vojenští zajatci. Objekt má dnes muzejní expozici i zajatecký hřbitov a představuje ojedinělé muzeum přinejmenším ve střední Evropě.

Kterou památku stojí ještě za to navštívit?
Celou řadu jich má Vratislav. Od Opavy je nejvzdálenějším městem, které dlouho patřilo českému státu. Fakticky bylo druhým nejdůležitějším centrem zemí Koruny české. Návštěvníci v něm najdou řadu gotických památek i muzeum s mnoha pozoruhodnými gotickými sbírkami právě z českého prostředí. V oddělení středověkého umění je celá expozice složená právě z předmětů někdejšího českého Slezska. Po roce 1945 však byla z Vratislavi bohužel spousta památek převezená do Varšavy.

Mohou se zájemci o historii podívat ještě někam jinam?
Nedaleko Opole najdou v Krasiéjowě lokalitu archeologického výzkumu, během kterého bylo objeveno hromadné pohřebiště pravěkých ještěrů. Prohlídku Juraparku doplňuje projížďka vláčkem s informacemi o době života pozůstatků těchto nalezených ještěrů, elektronické hry a projekce. Tyto prohlídky velmi baví hlavně děti a Jurapark rozhodně za zhlédnutí stojí. Podobné lokality se nacházejí ještě v Číně a v USA, což je podstatně dál.