Město na provoz dílny přispívá každý rok v rámci programu na podporu sociálních služeb a projektů. Bez jeho finanční pomoci by provoz dílny nebyl možný. Dílna nemá pro denní výrobu žádné normy. Jde o to, aby klienti jejím prostřednictvím našli uplatnění a své místo v životě. „Snažíme se, aby skrze naše aktivity získávali co největší možné společenské i pracovní uplatnění a stali se tak samostatnější i v běžném životě“, přibližuje vedoucí dílny Tereza Kupková její hlavní náplň. Ideální je v případě, že klient po pobytu v ní získá své pracovní uplatnění například v chráněné dílně.

Po několika letech se do této sociálně terapeutické dílny vrátili v rámci pravidelné canisterapie pejsci a jejich návštěvy provází pokaždé nefalšovaná radost klientů. Kromě potěšení jim psi pomáhají zvládat jejich psychiku i motoriku.

Tato terapie je založená na pozitivním vlivu psa na postiženého člověka. Má uklidňující vliv na hyperaktivní lidi a nabuzuje aktivitu u těch, kteří na žádné jiné podněty nereagují. Při kontaktu se psy si klienti současně procvičuje i hrubou a jemnou motoriku.

„Pro některé naše klienty je komunikace se psem přijatelnější než s druhým člověkem. Pes se tak stává určitým komunikačním kanálem mezi klientem a terapeutem,“ vysvětluje podstatu canisterapie terapeutka Šárka Blokeschová. Do dílny za klienty přichází v doprovodu dvou svých velkých psů, kteří mají vůči lidem pochopení i velmi přátelský vztah.

„Jsem moc rád, že se nám podařilo canisterapii v naší sociálně terapeutické dílně po několika letech zase obnovit. Do konce roku přijdou mezi naše klienty ještě pětkrát a s jejich návštěvami počítáme i v dalším roce,“ dodává ředitel Charity Hlučín Pavel Sobol