Vítr z ní totiž uvolňoval tašky, které při pádu ohrožovaly bezpečnost chodců a takto poškozenou střechou navíc zatékalo do prostor, které měla před mokrem chránit. Tento stav hrozil poškozením stavebních konstrukcí a vznikla nutnost kompletní opravy. Zřizovatelem melčského dětského domova je Moravskoslezský kraj, který ji zajistil.

„Jde o kulturní památku a proto jsme rozsah opravy i technické řešení konzultovali s odborníky z Národního památkového ústavu. Zvětralou břidlicovou krytinu jsme vyměnili za novou, stejně tak i okapy, nové jsou i poškozené části krovu a konstrukce nově oplechovaných věžiček, u kterých hrozilo, že se zřítí,“ přibližuje rozsah oprav náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslav Kania. Kraj za ně zaplatil 14,45 milionu korun, dětský domov přidal ze svého rozpočtu 130 tisíc korun a zhotovitelem byla společnost H&B Delta.

Dětský domov v Melči obývá v současnosti čtyřicet dětí od tří do osmnácti let. Funguje v něm pět samostatných rodinných skupin a každá má k dispozici samostatný byt. Děti se v nich učí, jak se o sebe v dospělosti postarat, což znamená, že si samy vaří, uklízejí nebo perou. V případě potřeby mohou v domově zůstat až do šestadvaceti let, než dokončí přípravu na budoucí povolání. Na své vychovatele mívají úzkou vazbu.

„Zaměstnanci domova, jejich „tety a strejdové“ s některými bývají v kontaktu i po jejich odchodu. Občas se stává, že za nimi bývalí chovanci přicházejí s prosbou o radu nebo pochlubit se úspěchem,“ konstatuje náměstek moravskoslezského hejtmana Stanislaw Folwarczny.