Další ročník projektu Dobré duše právě začíná a jednotlivci nebo instituce se do něj mohou hlásit do 30. dubna. Vítáni jsou všichni, kteří se soustavně a dlouhodobě věnují péči o seniory v zařízeních sociálních služeb.

Do kategorie jednotlivců se mohou hlásit dobrovolníci starší šedesáti let, kteří se nejméně po dobu tří měsíců věnují pomoci seniorům v zařízeních sociálních služeb, nejsou v příbuzenském vztahu s osobou, které vypomáhají a neberou za svou pomoc žádnou finanční odměnu.

Kategorie institucí je určená zařízením, například domovům pro seniory, domovům se zvláštním režimem, domovům pro osoby se zdravotním postižením a denním stacionářům, které s dobrovolníky pracovaly alespoň po dobu tří měsíců a systematicky vytvářely podmínky pro jejich další práci.

Odborná komise bude z došlých přihlášek vybírat a oceňovat, vybraní dobrovolníci z jednotlivců a instituce budou vyhlášeni začátkem léta na slavnostním ceremoniálu.

Více informací o projektu, včetně přihlášek jsou na internetové adrese: www.dobra-duse.cz. Do loňského ročníku Dobré duše se přihlásilo téměř padesát jednotlivců a třicet institucí z celé České republiky.