Před dvěma lety stála u založení vysokoškolského studia ošetřovatelství v Opavě a v první polovině července letošního roku spolu s kolegyní Alexandrou Archalousovou obhájila habilitační práci. Řeč je o Dagmar Mastiliakové, vedoucí Ústavu ošetřovatelství Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.

Ošetřovatelství: problém zdravotnictví

K volbě profese sestry a později vysokoškolské pedagožky dospěla vcelku přirozenou cestou. „Jako nejstarší z pěti dětí jsem v rodině od útlého dětství získávala cenné zkušenosti v péči o mladší sourozence. Od té doby je mi blízká empatie, sounáležitost, vzájemná pomoc a nezištná spolupráce. Tyto lidské hodnoty se snažíme přenést nejen do výuky, ale také do pracovní atmosféry na našem poměrně mladém ústavu,“ řekla Dagmar Mastiliaková, která potvrdila, že v současné době je na českém trhu práce akutní nedostatek kvalifikovaných sester.

„Je to problém nedokončené transformace českého zdravotnictví, sestry s odpovídající kvalifikací většinou raději odcházejí do zahraničí, případně hledají uplatnění v jiném oboru. V této oblasti je před námi ještě hodně úkolů a v zájmu rozvoje této oblasti bych chtěla využít a předávat své zkušenosti,“ doplnila.

Problematika ošetřovatelství byla dlouhodobě nedoceňována nejen u nás, ale již na konci minulého tisíciletí bylo ošetřovatelství Světovou zdravotnickou organizací a Světovou bankou identifikováno jako klíčová oblast, která by měla v budoucnu pomoci řešit mnohé úkoly veřejného zdravotnictví s ohledem na práva lidí a jejich měnící se potřeby. Jednu z hlavních rolí pak mohou sehrát vysokoškolsky vzdělané sestry.

Základ úspěchu: kvalitní vzdělání

Doby, kdy vzdělání sester patřilo na střední školu, jsou nenávratně pryč. Tuto náročnou profesi mohou vykonávat jen dospělé a psychicky vyzrálé osobnosti ochotné převzít vysokou míru odpovědnosti nejen za sebe, ale i za druhé.

A právě tomu se Dagmar Mastiliaková věnovala ve své habilitační práci. „Práce shrnuje poznatky z období mé mnohaleté klinické i vysokoškolské praxe. V Opavě mělo dlouholetou tradici středoškolské vzdělávání sester. Vysokoškolská úroveň na Slezské univerzitě je budována s perspektivou evropské kvality, k níž patří mj. vysoce moderní technologické zázemí pro výuku, takže v tomto směru jsme tak trochu průkopníky,“ podotkla.

Teprve v příštím akademickém roce bude mít opavské ošetřovatelství první absolventy. „Studium tohoto oboru nejenom v Opavě čeká na svou inovaci, a to zejména modulárním uspořádáním studia, snížením počtu kontaktních hodin výuky, a tak sladěním studijní zátěže s evropským kreditním systémem,“ doplnila.

Tato oblast je nyní na Ústavu ošetřovatelství rozvojovou prioritou. V realizovaných projektech se odráží tvůrčí potenciál pracovního týmu, a také poznatky a zkušenosti zahraničních partnerů, např. Napier University ve skotském Edinburghu nebo Hanze University v nizozemském Groningenu. Do budoucna pak plánuje rozšíření akreditace o kombinovanou formu bakalářského studia, případně i studia magisterského.

Úspěšnou habilitaci Dagmar Mastiliaková vnímá jako otevření prostoru dalším tvůrčím aktivitám do budoucna. „Vedle zmíněné inovace studia plánujeme také sdílení know–how a rozvojové aktivity i v oblasti vědy a výzkumu s našimi zahraničními univerzitními partnery, třeba s Vysokou školou zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty, n.o. v Bratislavě. Čeká nás ještě hodně práce, takže o tom, že bych si na nějakou dobu dala oddech, nemůže být ani řeči,“ uzavřela.

Kdo je Dagmar Mastiliaková?

V současné době působí jako vedoucí Ústavu ošetřovatelství na Filozofickopřírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Počátkem července 2008 úspěšně obhájila na Vysoké škole zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty, n.o. v Bratislavě habilitační práci s názvem Příspěvek k rozvoji vzdělávání sester a získala vědecko-pedagogický titul docent.

Vysokoškolské vzdělání získala v roce 1987 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze; v roce 1994 získala severoamerickou nostrifikaci v ošetřovatelství; od roku 1995 se začala v ČR podílet na inovaci obsahu výuky sester a zavádět novou, do té doby neznámou, terminologii v ošetřovatelství (ošetřovatelské diagnózy); jako jedna z prvních sester v ČR získala v roce 2000 doktorský titul Ph.D. v ošetřovatelství na Trnavské univerzitě v Trnavě.

Jako vyučující ošetřovatelství působila na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové a na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Do roku 1993 působila 27 let v klinické ošetřovatelské praxi, hovoří anglicky a je registrovanou všeobecnou sestrou.

(mno)