Odpor některých občanů byl natolik silný, že iniciovali petici, která čítala celkem 135 podpisů. Novému podnikateli, jehož jméno naší redakci není zatím známo, je pranic platné i posvěcení ze strany hygienické stanice. Podle výsledků studií tato činnost nebude mít neblahé důsledky pro okolí.

Někteří z místních však tomu nevěří a splétají skoro až konspirační teorie. Je sice pravdou, že nikdo neví, jak to po spuštění provozu bude skutečně vypadat, ovšem mnoho ze „zaručených" zpráv se dá označit za nesmysly. Veřejná schůze se prakticky k žádnému výsledku nedobrala.

„Vůbec nic jsme neprobrali. Iniciátoři petice de facto neumožnili jakýkoliv dialog," pronesl dost rozladěně starosta Dobroslavic Jiří Konštacký a ještě dodal: „Jsem z toho otráven. Když jste tři hodiny svědkem toho, jak lidé nadávají a osočují členy zastupitelstva, nemůžete z toho mít dobrý pocit."

Veřejná schůze přitom byla svolána hlavně kvůli tomu, aby znepokojené občany uklidnila. Petice ani jakákoliv jiná síla totiž v tuto chvíli nemůže podnikateli v jeho záměru zabránit.

Petr Dušek