Zájem města o dobrovolnickou činnost není téměř žádný. To tvrdí koordinátorka dobrovolnických aktivit při Centru Elim Opava Alžběta Kubíčková s tím, že o podpoře finanční se prý nedá mluvit vůbec. S tím ale nesouhlasí ředitel opavské Charity Jan Hanuš. Jeho zkušenost je opačná. Podle jeho názoru činnost jeho organizace město podporuje dostatečně. Podle Alžběty Kubíčkové z Elim Centra Opava nemá dobrovolnické centrum kvůli nezájmu města peníze na rozvoj projektů, v nichž se nabízí pomoc dlouhodobě nemocným, nevidomým, mentálně postiženým nebo dětem.

Chod centra je tak odkázán na zdroje, jejichž podpora je prý nejistá. „Letos jsme dostali pouhých šedesát osm tisíc korun od ministerstva vnitra, z čehož se dá zaplatit pouze pojištění dobrovolníků,“ vysvětluje Kubíčková a pokládá si otázku: „Kde jsou peníze na náklady na školení, mzdové prostředky nebo technické zázemí dobrovolnického centra?“ Podporu města si představuje jak ve finanční oblasti, tak v oblasti propagace dobrovolnictví v Opavě.

Jan Hanuš vysvětluje, že v opavské Charitě dobrovolnické projekty předmětem žádostí o podporu nebývají. A to hlavně z principiálních důvodů, protože se jedná o projekty dobrovolné. „Město Opava podporuje Charitu Opava a tím také dobrovolnictví v Charitě Opava,“ upřesňuje ředitel Charity. Jak nám potvrdila Pavla Migotová z opavského magistrátu, dostala Charita na letošní rok z rozpočtu města dvaatřičtvrtě milionu na své aktivity. Z toho může téměř půl druhého milionu rozdělit mezi různé projekty, tedy i na ty dobrovolnické. Naproti tomu Centrum Elim se od města musí spokojit s částkou kolem tří set tisíc korun.

„Přímo na dobrovolnickou činnost však nešlo z rozpočtu města nic,“ řekla nám Kateřina Gelnarová, která má v Opavě na starosti komunitní plánování. Zatím co ředitel opavské Charity je s podporou města spokojený, pracovnice Centra Elim spokojeností nezáří. „Kéž by i pro představitele našeho města byla dobrovolná pomoc potřebným něčím naprosto normálním. V západní Evropě je to dokonce již otázka prestiže,“ přeje si Alžběta Kubíčková.