Ta je pro modernizaci a rekonstrukci hřiště s umělým povrchem a hokejbalového hřiště klíčová. Na umělém povrchu hrají nejen studenti z místních škol nebo veřejnost. Při svých tréninzích je využíván také hráči Slezského fotbalového klubu.

Nový povrch, který by zde byl položen, má odpovídat standardům certifikátů FIFA a svou strukturou je navíc prospěšný k pohybovému aparátu jeho uživatelů. Celkové náklady na realizaci projektu vychází na 11,76 milionu korun bez DPH.

Pokud by se podařilo městu na dotaci dosáhnout, pokryla by až 60% z uznatelných nákladů. Zbytek je město připraveno dofinancovat z vlastní kasy. Pokud půjde vše podle plánu, mohla by realizace daného projektu proběhnout již v jarních a letních měsících příštího roku.

- (dab) -