Její zvuk je dlouhý a nepřerušovaný v délce 140 sekund a po jeho ukončení zazní gong s hlasovou informací: Zkouška sirén. Někdy však nejde o pouhou zkoušku, ale o skutečné varování. V případě výstrahy před aktuální situací je zvuk sirén kolísavý a trvá rovněž 140 sekund. U elektronických sirén se po doznění ozve hlas, informující lidi, o co se jedná a co mají dělat. Motorové sirény jsou bez této hlasové informace.

Pokud se jedná o naléhavou mimořádnou událost, dál ji řeší krizové štáby na městských nebo obecních úřadech. Hlášení krizového požárního poplachu oznamují sirény kolísavým zvukem v délce 60 sekund. Při zaslechnutí houkavého zvuku však málokdo z nás vyloženě zpozorní. Výjimkou nejsou ani některé osobnosti, které naše redakce s touto otázkou oslovila. „Pokud by houkala v pravé poledne, bral bych to jako zkoušku. V jiném čase bych zvuk sirény považoval možná za nějaký úlet nebo klukovinu. Ale pokud by houkání nepřestávalo, asi bych začal zjišťovat, co se děje,“ říká ředitel Arboreta v Novém Dvoře Miroslav Frank.

Za zkoušku by zvuk sirény považoval i pedagog základní umělecké školy Petr Hanousek. Zvukový projev ve smyslu výstrahy před mimořádnou událostí nebo při kritické požární situaci rozlišit nedokáže. „Dřív bývalo zvykem, že podniky ohlašovaly sirénou začátek a konec ranní směny. Zvyk je asi želená košile, a proto mě nejdřív napadne, že bych podle času měl už být na směně, nebo že už naopak nemám na pracovišti co dělat. Ale teď mluvím vážně – varovnou sirénu od požární podle zvuku rozlišit dovedu,“ tvrdí fotograf Vojtěch Bártek.

Také starosta Malých Hoštic Stanislav Kubesa nemá s rozlišením informace, předávané sirénou, žádné problémy. „Můj první dojem bývá, že jde o zkoušku, ale podle zvuku bych určitě dokázal rozlišit, jestli jde o výstrahu před nebezpečím, nebo pro hasiče,“ říká Stanislav Kubesa. Občasné houkání sirén nechává Václava Kutnohorského v klidu. „Podle zvuku bych však informaci, kterou mi dávají, zcela určitě nerozlišil,“ přiznává psycholog Václav Kutnohorský. Pokud kastelánka raduňského zámku Eva Kolářová zaslechne sirénu, přemýšlí, jestli je zrovna první středa v měsíci a tím pádem zkouška. „Pokud by byl jiný den, asi bych rychle přemýšlela, kam se schovat. Podle zvuku sirény vůbec nedovedu rozlišit, jestli se na mě valí oheň, nebo voda,“ míní Eva Kolářová.