Nyní se snad někteří z nich naučí vyslovovat i název Opava. Slezská metropole se totiž v současnosti pustila do spolupráce s českoamerickou televizí Czech-American TV, která už více než devět let představuje Česko ve Spojených státech, ale i jinde ve světě.

Stanice sídlící na slunné Floridě tak nyní nabízí divákům možnost zhlédnout několikaminutový anglicky namluvený dokument o Opavě s podtitulem Okruh městem.

Sledovanost Czech-American TV se dostala až na 2,5 milionu domácností na kabelové televizi v šedesáti amerických městech. Dalších víc než 100 tisíc lidí ji poté vidělo přes internet v dalších zemích, mez nimiž převládají Kanada, Austrálie, Anglie a Rusko.

„Cílem stanice Czech-American TV je rozšíření povědomí o České republice a jejím kulturním dědictví v zahraničí. Vysílání má formu videodokumentů, ve kterých se divák dozví informace o českých regionech, městech a památkách. Nabízí také řadu reportáží mapujících český folklor, ale i kurzy českého jazyka nebo vaření pokrmů pro Česko typických," popisuje obsah a cíle projektu mediální manažer Czech-American TV Tomáš Sirý.

Televize je registrována jako nezisková organizace a její práce je financována z různých grantů a příspěvků diváků. Partnery jsou v České republice například i ministerstvo pro místní rozvoj či ministerstvo zahraničních věcí. Samotné vysílání pak tvoří přes čtyři desítky mediálních profesionálů českého původu.

Kdokoli by se chtěl na zmíněný dokument o Opavě podívat, může tak učinit na internetu na stránkách www.catvusa.com v sekci Video archive - Complete broadcasts s datem 26. srpna 2013.