Hřbitovv Dolním Benešově skýtá hned několik míst, která připomínají oběti války. Jedním z nich je válečné pietní místo, které bylo opraveno za podpory Moravskoslezské kraje. Dalším z nich je také dolnobenešovský hrob německých obětí druhé světové války, jenž byl posledním z pěti míst ve městě, které nebylo v posledních letech zrenovováno.

Vlivem povětrnostních vlivů byl hrob povrchově narušen, došlo také k poklesu celého jeho základu.

„Oprava trvala přibližně 14 dní a rovněž na ni poskytl dotaci kraj. Zbytek jsme si dofinancovali sami. Tito němečtí vojáci padli právě v katastru našeho města. V letošním roce byl také odhalen památník všem občanům Dolního Benešova, kteří rovněž padli ve druhé světové válce. Chtěli jsme tímto způsobem uctít jejich památku.

Pokud se ví, kde přesně zemřeli, je u jmen uvedeno také místo," vysvětlil místostarosta Dolního Benešova Jiří Krömer.

Kromě toho se na hřbitově nachází ještě památník polských občanů, kteří byli za války vězněni v internačním táboře. Ten byl v letech 1942 až 1945 zřízen v jižním traktu dolnobenešovského zámku. „Tímto táborem měly v průběhu války projít dva tisíce příslušníků různých národů, zejména Poláků, kterých v něm zemřelo více než dvacet," doplnil Jiří Krömer.

Dalším pietním místem je ještě také památník padlých občanů Dolního Benešova v první světové válce. Na hřbitově jsou pohřbeni také ruští vojáci.