Během 20. února 1986 se v obci otevřely brány nově vybudovaného doškolovacího střediska, dnes kulturního domu (KD). V rámci tohoto třicetiletého výročí se v sobotu v jeho prostorách uskutečnil den otevřených dveří, s podtitulem Od vinárny po hvězdárnu.

Celá stavba KD byla zahájena poklepáním na základní kámen 24. listopadu 1983. „Nápad postavit v obci nový kulturní dům se v našich hlavách začal rodit už v sedmdesátých letech, kdy jej začali stavět v sousedních Bohuslavicích. No a tady se ukázala taková ta prajzská nátura, když oni budou mít kulturák, my musíme taky," uvedl se smíchem bývalý starosta a zároveň stavbyvedoucí KD v Dolním Benešově Josef Zavadský.

Byla vytvořena studie i vytýčen prostor, kde by měl kulturní stánek vyrůst, ale nakonec z plánů sešlo. „Celá stavba se do města vůbec nehodila. A tak vznikla studie nová, která počítala s kulturním domem místo bývalé selské usedlosti Šustrovec. Žila tam už pouze jeho majitelka, která byla vdovou. Navíc do domu uhodil blesk a byl už takřka neopravitelný.

Když se paní Šustrová dozvěděla, pro jaké účely chce obec statek s přilehlými stájemi a chlévy odkoupit, věnovala mu jej zcela zadarmo a město jí za to nabídlo možnost přestěhovat se do jednoho z obecních bytů, kterou využila," pokračoval.

Po vyhotovení studie se ihned začalo s realizací. „Lví podíl na všem měla armaturka, bez ní by dům nikdy nevznikl. Její zaměstnanci sem chodili na brigády, ruku k dílu přiložili i členové dalších spolků, jako myslivci, chovatelé, hasiči, zahrádkáři, ale i mnoho dalších občanů.

Je třeba zdůraznit, že zde pomáhali bez nároku na plat, vždy samozřejmě dostali alespoň nějaké občerstvení," sdělil Josef Zavadský.

Kulturní dům prošel před šesti lety rozsáhlou rekonstrukcí za dvacet milionů korun.

Sešli se skvělí lidé

Při pracích na stavbě KD se podle něj sešla vynikající skupina lidí. „Dobře se mi s nimi pracovalo, byl to skvělý kolektiv. Až se mi kolikrát z těch brigád nechtělo vůbec odcházet.A tak když byla stavba hotova, hned jsme se všichni vrhli na druhou etapu.

Dům už stál a teď byla potřeba, aby to v něm i žilo. Když jsem pak po nějaké době procházel kulturákem a tu jsem slyšel flétnu, tam klavír, byla to pro mě neskutečná satisfakce, zkrátka odměna za dobře odvedenou práci. Že tu ten kulturní dům není jen proto, abychom nějaký měli, ale že opravdu dostál svému účelu," uzavřel Josef Zavadský.

Díky obětavému úsilí občanů, složek Národní fronty a pracovníků podniku Sigma tak mohla být vlajková loď dolnobenešovské kultury za necelých dva a půl roku předána do užívání. „Za tu dobu tady při výstavbě odpracovali přes 82 tisíc hodin, z toho 25 tisíc bezplatně.

Ze sdružených finančních prostředků tak mohlo být vybudováno dílo v hodnotě pěti milionů sedmi set korun," uvedl ředitel KD v Dolním Benešově Viktor Štefek.

Po slavnostním přestřižení pásky tehdy následovala prohlídka a bohatý program, jehož vrcholem se stalo vystoupení Karla Černocha a Country beatu Jiřího Brabce. Kromě nich se zde za třicet let vystřídala celá plejáda umělců zvučných jmen.

Kulturní dům je ozdobou města

Viktor Štefek je ve funkci ředitele kulturního domu osm měsíců, kdy převzal pomyslné žezlo od Jiřího Siostrzonka. „V podstatě už v něm ale působím dlouho. Byl jsem členem Městského orchestru mladých, kde jsem hrál na pozoun. Změnilo se pro mě hodně, protože jako ředitel v podstatě musím korigovat své bývalé kolegy, ale myslím, že ty složitější začátky už jsou za mnou," poznamenal s úsměvem. Kulturnímu domu by popřál, aby v něm bylo stále tak živo jako dosud.

„Ať je v něm pořád plno, ať se v něm hraje, tančí, zpívá a ať v něm není nuda. Přál bych si také, aby kolem něj zůstala ta komunita lidí, kteří sem chodí cvičit, vodí své děti a vnoučata do základní umělecké školy, prostě ať to tady žije," dodal Viktor Štefek.

Na kulturní dům jsou náležitě hrdí i místní občané. „Znamená pro mě hodně. Mám ráda lidi, kulturu, různé hudební žánry, třeba i dechovku, prakticky jsem tady pořád. Kulturnímu domu bych popřála, aby se v něm pořád něco dělo, aby sem chodili lidé, protože to je důležité," uvedla Marta Škrochová, která v KD už dvacet jedna let uklízí a pomáhá při organizování různých akcí.

Podobně se vyjádřil také Karel Proksch, který spolu s dalšími vede místní astronomický kroužek. „Byl jsem jeden z prvních, který zde dostal místo. Společně s kolegy jsme téměř na vlastní náklady a z vlastní iniciativy vybudovali pozorovatelnu a hvězdárnu. Přál bych si, aby tady stále bylo bohaté kulturní vyžití, protože to je to pravé nejen pro místní občany, ale i pro lidi z okolí," poznamenal.

Jiří SiostrzonekJiří Siostrzonek: Je to moje srdeční záležitost

Jiří Siostrzonek byl ředitelem Kulturního domu dvacet pět let. K poslednímu červnu loňského roku svou pozici opustil. Jak ale sám říká, neznamená to, že by se o kulturní život ve městě přestal zajímat.

Proč jste vlastně odešel z vedení kulturního domu?

Měl jsem to štěstí, že jsem se v roce 1990 zúčastnil konkurzu na ředitele. Byl jsem tady dvacet pět let a loni jsem činnost na vlastní žádost ukončil. Domnívám se, že pokud se člověk za dlouhou dobu, a to především v kultuře, vyčerpá, měl by místo něj přijít někdo jiný s novými nápady.

A současného ředitele si velmi vážím, věřím v jeho kvality a vím, že kulturní dům je v dobrých rukou.

Jak vzpomínáte na léta strávená tady?

Vzpomínám strašně rád. Nicméně to, že jsem skončil, neznamená, že jsem se od Dolního Benešova odstřihl. Dostal jsem místní čestné občanství a pochopitelně se cítím být městu zavázán. Do konce života budu sledovat, co se tady děje.

To, jak lidé v Dolním Benešově žijí kulturou, je úžasné. Co je podle vás tím hlavním důvodem, že tomu tak je?

Myslím, že tady existují tři takové nejdůležitější faktory. Prvním z nich je, že vedení města kulturu vždy podporovalo, to nebývá moc zvykem, není to třeba nijak levná záležitost. Dalším jsou kroužky a spolky, které v kulturním domě vznikly, zaměřili jsme se především na kulturu pro mládež, aby jim něco řekla.

A v neposlední řadě jsou to sami lidé, kteří si ke kultuře našli cestu, vytvořila se zde komunita lidí, kteří to vyžití tady spoluvytvářejí. Ředitel by mohl být sebeschopnější, ale pokud by nebylo těchto lidí a nadšenců, neudělal by vůbec nic.

Takže spolupráce s nimi byla cestou k úspěchu?

Ano, v Dolním Benešově funguje nespočet spolků, sdružení, ale i jednotlivců, kteří kulturu vytvářejí. Samotná instituce by nezmohla nic. My jsme vždycky poskytli prostor všem, kteří tady chtěli uspořádat nějakou akci. A proto se nám dařilo.

To osazenstvo tady je mimořádné. Jsou to lidé absolutně oddaní, když je o půlnoci vzbudíte, aby šli stavět stoly, oni bez řečí jdou a udělají to. Výjimečné.

Na jaké akce vzpomínáte nejradši?

Moc rád jsem měl vánoční koncerty Městského orchestru mladých. To bylo vždy dojemné, i ti, kdo nepřišli vyloženě pozitivně naladěni, měli na konci slzy v očích. Také jsme tady vytvořili tradice, které do té doby jinde nebyly, třeba pivní slavnosti nebo Rock and Roll ples. Na ten úplně první přišlo třicet lidí a dnes máte problém sehnat vstupenky.

K výročí kulturního domu se určitě hodí i přání do dalších let. Co byste mu tedy vy osobně popřál?

Aby kolem něj byli stále takové úžasní lidé. Aby jim zůstalo to nadšení i přízeň té nejmladší generace, která by kulturu měla brát ne jen jako něco navíc, ale jako součást života. Ať se přijdou podívat na divadlo, poslechnout si hudbu, literaturu, zkrátka ať to berou jako něco, co k nim patří.

Veronika Bernardová