Debatu o větší bezpečnosti nebo ohrožení světelným smogem vyvolala další vlna výměny veřejného osvětlení v Dolním Benešově.

Staré sodíkové výbojky s oku příznivějším světelným spektrem jsou postupně nahrazovány novými bílými LED zdroji. Na to, že světla svítí v noci téměř jako v poledne upozornila Hana Grigarcziková.

„Město začalo instalovat nové lampy s oslňujícím bílým světlem. Myslím, že i běžný člověk pozná, že oranžové světlo není tak agresivní, ale mnohem příjemnější,“ podotkla.

Většina občanů výměnu starých sodíkových výbojek vítá. Podle místostarosty Dolního Benešova Jiřího Krömera probíhá jejich výměna v několika vlnách.

„Například v ulici Pod Moravcem se světla měnila před rokem a občané neměli žádné připomínky,“ uvedl místostarosta s tím, že výměna začala probíhat nejen kvůli značné úspoře nákladů, ale mimo jiné i kvůli stížnostem BESIP na nedostatečně osvětlené ulice.

„Pokud tato intenzita občanům vadí a je to technicky realizovatelné, jsme připraveni jednat s dodavatelem osvětlovacích těles o jejich zeslabení,“ doplnil místostarosta.

Podle nedávných měření, která provedl fyzik Martin Petrásek ze Slezské univerzity v Opavě, ale nebyly nové lampy projektovány zrovna nejlépe. Právě v rezidenčních čtvrtích pro běžný pohyb vozidel, chodců a cyklistů v noci stačí podle něj okolo dvou luxů.

„Pod patami sloupů je však intenzita i přes 20 luxů, tedy až desetkrát vyšší,“ upřesnil Martin Petrásek s tím, že samo o sobě by to nemusel být ten hlavní problém.

Co ale vidí jako problém, je nasměrování světel.

„Důležité je, aby lampy svítily tam, kam mají – tedy na chodník, na ulici, a dosahovaly i na protější chodník,“ dodal Martin Petrásek s tím, že třeba v ulici Pod Moravcem svítí hodně pod sebe, na fasády domů a lidem do oken.

Kromě vysoké intenzity je také problémem nových LED svítidel modrá část spektra. Odpovídá totiž vlnovým délkám, na které jsou naše biologické hodiny citlivé.

Dopravní situace v lokalitě hradeckých „Hradčan“ by se po posledním jednání zastupitelstva mohla zlepšit.
Zastupitelé vyslyšeli volání občanů, ulice ve městě se budou upravovat
Vzrostlé lípy lemují cestu z Radkova do Dubové už téměř dvě stě let.
Lipová alej v Radkově bude obnovena
Vláda ČR na návštěvě v Ostravě, 24. dubna 2018 v Ostravě. (vlevo) Jakub Unucka a Dan Ťok (ministr dopravy).
O hustém provozu se ministr přesvědčil osobně