Anselm Leo Polák se narodil 8. dubna 1883 jako druhý ze dvanácti dětí manželů Polakových. Rozhodl se pro kněžství v řeholním společenství Německého řádu a studoval teologii v Brixenu a v Lublani, kde v roce 1909 složil věčné řádové sliby.

Velmistr Německého řádu jej poslal do Slovinska, odkud se roku 1919 vrátil zpět na východ Slovinska a byl jmenován duchovním správcem v obci Miklavže pri Ormožu.

close Kněz Anselm Leo Polák. info Zdroj: se svolením obce Dolní Životice zoom_in Kněz Anselm Leo Polák. V této malé zemědělské a vinařské vesnici prožil jako farář dvaadvacet let života. Po útoku Německa a jeho spojenců na Jugoslávii byl 6. září 1942 zatčen a deportován do pověstného koncentračního tábora Jasenovac, který se nacházel na území dnešního Chorvatska.

V něm pak byl 17. října 1942 zavražděn a jeho mrtvé tělo bylo vhozeno do řeky Sávy.

Vzpomínka na kněze -mučedníka však nezapadla. Slovinská církev ho v roce 1995 zařadila do svého seznamu mučedníků a začala podnikat kroky pro eventuální proces jeho blahořečení.

Také ostravsko-opavská diecéze P. Anselma Lea Poláka zařadila v roce 2020 do seznamu svých mučedníků. Pozadu nezůstává ani jeho rodná obec.

Vzpomene na něj v neděli 16. října od 10 hodin bohoslužbou v místním farním kostele Nejsvětějšího Spasitele a po jejím skončení bude knězi v předsíni kostela odhalena pamětní deska.