Tradice v obcích

Alespoň taková jsou slova starosty obce Jaroslava Vaňka. Mezi další obecní tradice pak podle jeho slov patří i návštěva jubilantů zástupcem obce.

„Před zhruba pěti lety se nám podařilo obnovit Pálení čarodějnic,“ řekl Jaroslav Vaněk s tím, že k obnoveným tradicím patří také Vánoční koncert, z toho se obyvatelé obce těší již deset let.

„Před devíti lety jsme zavedli novou tradici, a to setkávání občanů u obecního adventního věnce na návsi,“ řekl starosta a dodal: „Zde se scházíme každou adventní neděli. Poslední tři roky každou adventní svíci necháváme zapálit podle symbolů víra, láska, mír a naděje.“ Svíci víry, jak starosta zmínil, zapaluje duchovní správce tamní farnosti.

„Svíci lásky zapalují manželé, kteří v končícím roce oslavili zlatou a vyšší svatbu, svíci míru muž, který dovršil šedesát let a končí u něj branná povinnost. Poslední, svíci naděje, vždy zapalují naše děti jako naděje naší obce,“ vysvětlil starosta.

Mezi tradice, které se Dolnoživotickým nepodařilo zachovat, patří Stavění a kácení májky. K výše uvedeným akcím se obyvatelé Dolních Životic podle Jaroslava Vaňka staví velmi kladně. „Akce jsou hojně navštěvovány, zvláště pak ty, kde vystupují děti,“ dodal.