„V naší obci je kamenná pobočka už více než sto let. Oslovení České pošty mě nepřekvapilo, o redukci pošt se hovoří velmi dlouho, a pokud se stát rozhodl další službu občanům neposkytovat, protože je pro něj drahá, nedělal jsem si iluzi, že pobočka v Dolních Životicích zůstane," poznamenal starosta obce Jaroslav Vaněk.

Pobočka zatím v obci funguje. „Česká pošta ji ještě neruší, ale velmi intenzivně usiluje o to, aby byla provozována jinou osobou. Členové zastupitelstva mají všechny známé podklady k Poště Partner k dispozici a mohou je studovat až do svého rozhodnutí 9. května," pokračoval.

OBČANÉ HLASUJÍ V ANKETĚ

Protože představitelům Dolních Životic není lhostejný ani názor obyvatel, umístili na internetové stránky obce anketu, zda by měla Poštu Partner provozovat obec.

„Anketu na našem webu jsme umístili, abychom do této problematiky zasvětili veřejnost, protože změna se dotkne všech, kteří poštovní služby využívají. Jak bude anketa závazná pro naše zastupitele, neumím říci. Je však pravda, že vyvolala diskuzi, a to je dobře," uvedl Jaroslav Vaněk.

Jak dále podotkl, reakce občanů jsou od radikálních ne až po smířlivé ano.

SPOLUPRÁCE S OBCEMI

Kontaktoval také obce, ve kterých už Pošta Partner funguje. „Komunikoval jsem s některými starosty, kteří ve svých obcích Poštu Partner mají. Tam, kde poštu provozuje obec, jsou občané spokojenější, než když služby poskytovala Česká pošta.

Ve fungování pošty v prodejnách vidím riziko v bezpečnosti a ztrátě soukromí. Zvláště chce-li Česká pošta v rámci Partnera provozovat všechny poštovní finanční operace," řekl Jaroslav Vaněk.

Celkově je jeho názor na věc smířlivý. „Snažím se žít v realitě. Cokoli neumí stát efektivně řešit, přehodí na obce. Samospráva se vždy snaží o maximální spokojenost svých občanů. Obětavost pracovnic obecních úřadů a starostů s pracovní dobou nepočítá, tak proč by toho stát nevyužil.

Jen se ptám, co bude následovat. Dostanou starostové kolt a budou chránit bezpečnost občanů? K veřejnému opatrovnictví budou obce vykonávat i léčení nemocných?" doplnil Jaroslav Vaněk.

Veronika Bernardová