Přeložka zmíněné „padesátšestky“ se buduje už desítky let. Zatím ale pouze v rovině zbožných přání obyvatel obcí, kterými tento hlavní tah mezi Opavou a Ostravou prochází. Je něco nového?
Znovu jsme si nechali změřit četnost dopravy. Situace se sice o moc nezhoršuje, ale pořád ztěžuje život občanům na této trase. Navíc nám zde začíná enormně růst doprava mezi Dolním Benešovem a Hájem ve Slezsku, která dříve tak výrazná nebyla. Nyní, po zprovoznění „prodloužené Rudné“, se zvýšila až desetinásobně. Městem denně projede kolem patnácti tisíc aut. Sdružení obcí Hlučínska se nyní chystá připravit projekt EIA, který je nutnou součástí přípravy přeložky I/56. Tím pádem bychom se posunuli dál. Mám informace, že by se poté měla tato stavba dostat dokonce do správných řádků a knih na úrovni ministerstva (úsměv). Nejspíše by se pak celá přeložka od Opavy po Hlučín dělala na etapy. Při první možné příležitosti se my starostové dotčených obcí zase sejdeme a budeme věc dále řešit. Chtěl bych se jednou přeložky opravdu dočkat, pomůže celému regionu (úsměv).

Povodně, Dolní Benešov, 15. října 2020.
PODÍVEJTE SE: Video, jak vypadá zatopený Dolní Benešov na Opavsku z výšky

Přesuňme se nyní do ne tolik vzdálené budoucnosti. Jaké investiční akce letos ve městě chystáte?
V plánu je toho dost, u některých akcí ještě čekáme na stavební povolení. Dlouhodobě připravujeme cyklostezku mezi Kozmicemi a Dolním Benešovem. Nyní ještě dokončujeme poslední záležitosti, které vyplynuly z projektové dokumentace. Věřím, že letos stavební povolení mít budeme a začneme hledat dotační titul k realizaci. Dále chystáme projekt na napojení cyklostezky ze Zábřehu na Kravaře. Dlouho jsme čekali, až Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převede do našeho vlastnictví polní komunikaci, kterou k tomu potřebujeme. Komunikaci musíme opravit, dostane asfaltový povrch.

Větší část minulého roku byl takřka zcela utlumen společenský život. Povedlo se ve městě nějakou kulturní akci uspořádat?
Loni v létě v době rozvolnění vládních opatření jsme stihli uspořádat festival dechových hudeb Hudební jaro na Hlučínsku. Přijely k nám čtyři orchestry z různých částí republiky a Slovenska, špičky ve svém oboru. A k tomu několik mažoretkových skupin. Všichni hudebníci byli nadšení, protože podle jejich slov to byla jediná veřejná akce, které se v loňském roce zúčastnili. A povedla se po všech stránkách, počasí ideální, vystoupení byla nádherná. Na podzim jsme ještě stihli tradiční pivní slavnosti.

Kostel sv. Martina a rybník Nezmar - symboly Dolního Benešova.
V Dolním Benešově rozšířili hřbitov a zahájili dostavbu a opravu základní školy

Co rok letošní?
Ve spolupráci s ředitelem našeho kulturního domu nějaké akce naplánovány máme, ale já si bohužel myslím, že letošní rok to bude s kulturou opět špatné. Ale nejvíce mě mrzí něco jiného. Velký problém vidím v návratu dětí ke starým zvyklostem. Bude obtížné dostat je zpět k jejich původním aktivitám. A je jedno, jestli kulturním, nebo sportovním. Jsem opravdu zvědav, kolik se jich vrátí zpátky do svých uměleckých nebo sportovních kroužků a klubů.

Dolní Benešov vedete čtrnáctým rokem. Prozraďte, jaké má Vaše práce pozitivní a jaké naopak negativní stránky?
Jako pozitivum vidím to, že po celé období, kdy jsem fungoval jako zastupitel a poté starosta, se nám podařilo dát v zastupitelstvu dohromady skupinu, která tahala za jeden provaz. Lidé, kteří byli v zastupitelstvu a radě, se chovali zodpovědně a konstruktivně, a proto jsme toho mohli mnoho dokázat. Kdybychom se jen dohadovali, výsledky by nebyly žádné. Negativně hodnotím nezájem lidí o některé důležité věci. Začnou se o ně zajímat, až když se jich to přímo dotýká, a to už je třeba pozdě. Pokud se rozhoduje o územním plánu nebo strategickém plánu rozvoje města, je to dlouhodobý proces, a přesto občané na žádné z veřejných projednávání nepřijdou. A pak, když například chtějí na svém pozemku realizovat něco, co není v souladu s územním plánem, řeknou, že o tom nevěděli. Toto hodně lidí nechápe. Stejně jako to, že starosta nerozhoduje sám. Nejvyšším orgánem města je zastupitelstvo, a to když většinou hlasů rozhodne, byť s tím nemusím vnitřně souhlasit, musím to respektovat. Ze svých dlouholetých zkušeností mohu říci, že jednání s občany se z jejich strany opravdu zhoršilo.

Budišov nad Budišovkou.
Deník na návštěvě: Podívejte se, jak se žije v Budišově nad Budišovkou

Jaké je Vaše přání Dolnímu Benešovu do nadcházejících let?
Aby měl spokojené a hlavně konstruktivně uvažující občany, a aby zůstal vyhlášeným městem kultury a sportu. Rovněž si přeji, aby se u nás udržely velké firmy a nadále poskytovaly pracovní příležitosti nejen našim občanům, ale i lidem ze širokého okolí. Většinou se totiž jedná o největší firmy na Hlučínsku. A dalšímu vedení našeho města přeji, aby vždy upřednostnilo zájem města před zájmy osobními. Aby bylo jejich rozhodnutí dále většinové a nedocházelo k hádkám a rozepřím. Protože plané dohadování k ničemu nevede, naopak brání dalšímu rozvoji města.