Odkrytí základových konstrukcí prokázalo hned několik středověkých i novověkých stavebních fází této části klášterního areálu. Navíc se podařilo získat i informace o vývoji tohoto prostoru před založením kláštera.

Terén měl v době před vybudováním kláštera charakter běžných sídlištních vrstev 13. století bez výraznějších stavebních aktivit, i když nelze vyloučit, že některé z odkrytých zdí jsou starší než klášter založený v r. 1291.

„V závěrečné fázi předstihového výzkumu doporučila odborná komise jeho další rozšíření pro objasnění vztahů mezi odkrytými zděnými konstrukcemi. V současné době tyto práce dokončujeme,“ říká vedoucí útvaru archeologie Národního památkového ústavu Michal Zezula.

Ve vrstvách před založením kláštera byl nalezen rozsáhlý soubor keramických předmětů, hlavně zlomky kuchyňských a stolních nádob. Archeologové našli i velmi dobře zachovalé nálezy ze dřeva a kůže, například části kožené středověké obuvi nebo dřevěné misky i velmi dobře zachovalou dvaceticentimetrovou dřevěnou píšťalu, kterou zde kdysi dávno někdo ztratil či odhodil.

Mladší vrstvy vydaly mimo jiné krásný soubor středověkých renesančních i barokních kamnových kachlů. „Některé jsou zdobené především rostlinnými motivy. Mezi středověkými kachly je i exemplář, na kterém je pravděpodobně vyobrazená královna v pozici donátorky.

U západního křídla byly objeveny též tři hroby, což není nic neobvyklého. Posvěcená klášterní půda byla využívána i jako pohřební místo pro obyvatele kláštera a jeho dobrodince,“ vysvětluje Michal Zezula.

Archeologové prozkoumali také klášterní rajský dvůr, který má teď v Domě umění podobu atria. Pozornost zaměřili na studnu a prozkoumali ji do hloubky pěti metrů. Studna jim vydala řadu nálezů z doby, kdy byl objekt po zrušení kláštera využíván jako škola a obytný dům.

Nálezy představuje většinou keramika, ale jsou mezi nimi též skleněné láhve a porcelánové figurky.