V letošním roce probíhá již devátý charitativní projekt S Bertíkem za dětským úsměvem. V rámci této akce shromáždil jeden z prodejních řetězců více než tři miliony korun. Tyto prostředky jsou určeny pro děti v obtížných životních situacích.

V Moravskoslezském kraji je aktuální výtěžek necelých dvě stě padesát tisíc korun. Jak velká část připadne dětem z domova pro osoby se zdravotním postižením v Opavě, se prozatím ještě neví. Sbírka totiž probíhá do jednatřicátého prosince.

V této souvislosti jsme oslovili Soňu Lichovníkovou, ředitelku příspěvkové organizace Sirius v Opavě. Tato je rovněž na seznamu institucí, kterým má být věnován peněžní dar. „V loňském roce jsme dostali třicet šest tisíc, byli bychom rádi, kdybychom příspěvek dostali i letos,“ zmínila ředitelka s tím, že zatím neví, o jakou částku se bude jednat. Podle jejích slov by však byli vděčni za jakoukoliv částku. Jak dále uvedla, v loňském roce byla darovaná suma stanovena na vzdělávání a podporu dětem. „Loni jsme část peněz využili na rehabilitační pobyt v Losinách, část jsme využili pro děti na dílnu v Charitě,“ řekla Lichovníková.

Jaké mají plány v letošním roce, pokud získají příspěvek? „V našem domově jsou cílovou skupinou děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením, celkem třicet dětí je trvale upoutáno na lůžko. Letos jsme požádali o masážní křeslo k stimulaci určitých svalových skupin,“ uvedla a doplnila, že se jedná o speciální křeslo, které stojí pětatřicet tisíc korun.