Jeho umístění rozhodně nebylo zvoleno náhodou, protože záměrem šlechty v době baroka bylo žít co nejblíže centra, a Opava byla zemským městem Slezska.

Během Opavského kongresu v roce 1820 byl v paláci ubytován ruský car Alexandr I. se svým doprovodem Po první světové válce byl objekt v roce 1930 Československým zemědělským muzeem v Praze od majitele koupený za 550 000 korun pro potřeby opavského muzea.

Hlavní průčelí patrové budovy má trojosý střed, zvýšený o mansardové patro. Člení ho pilastry s korintskými hlavicemi a je ozdobeno kartušemi, štukovým reliéfem opavské jezuitské Madony v atice hlavního průčelí a znakem Larischů – Mönnichů nad balkonovými dveřmi.

Balkon nad bohatě profilovaným barokním portálem, nesený korintskými sloupy, má rokokovou mříž a stejná mříž se znakem Chorinských z Ledské a Hodiců je ve vstupní hale. Štuky a pilastry zdobí též okna paláce.

Současný technický stav Blücherova paláce je dezolátní, ale Slezské zemské muzeum jako jeho vlastník nemá na nutnou generální rekonstrukci peníze. Loni v červenci se podařilo zajistit alespoň opravu střechy, kterou krytina už delší dobu sama opouštěla.

Zamýšlená rekonstrukce celého historického objektu by vytvořila nové využití budovy paláce, členěné na tři úseky - instalovaného objektu, prostorů pro prezentaci uměleckých sbírkových předmětů a zázemím pro návštěvníky a zaměstnance.