Roku 1597 ho nechali postavit Krištofem Bzencem z Markvartovic a dnešní podobu získal někdy v první polovině 18. století. Zůstává nejznámější ukázkou svobodných dvorů v Kateřinkách.

Když ho Vincenc Filípek roku 1836 dostal od svého otce do vlastnictví, začal v něm uplatňovat racionální zemědělskou výrobu s používáním moderních zemědělských strojů. Jeho prostory využívali v roce 1890 také místní Sokolové k pravidelným cvičením.

Statek s obytným domem a hospodářskými budovami stojí kolem obdélníkového dvora. Zděná hlavní obytná budova představuje omítnutý jednopatrový objekt o sedmi okenních osách. Vstup pravoúhlými dveřmi je v ose průčelí, které je navíc členěno patrovou a podokenní římsou.

V nárožích jsou válcové dvoupatrové věže, zakončené cibulovitými báněmi, krytými břidlicí. V přízemí se dochovaly klenby. Dvůr je od ulice oddělen zdí s vysokými pilíři. Tuto zeď přerušuje vjezd do dvora s brankou pro pěší a je k ní přistavěna kaple Božího těla.