Podélná barokní stavba bazilikálního typu má klasickou jezuitskou dispozici, vycházející z podoby římského kostela II Gesů. Jednolodní budova s průchozími kaplemi má průčelí s odstupňovaným rizalitem, členěné piastry završené trojúhelným štítem.

Nad portálem jsou iniciály jezuitského hesla AMDG a reliéfy světců. V průčelních nikách stojí plastiky jezuitských světců. Nad oknem ve druhém patře je erb Lichtenštejnů a boční stěny jsou prolomeny třemi řadami termálních oken. Autorem freskové výzdoby je brněnský malíř František Řehoř Ignác Eckstein.

Boční oltáře od poválečné doby zdobí obrazy Valentina Držkovice. Triumfalistická fasáda kostela s jezuitskými svatými ve výklencích byla namířena směrem k otevřenému náměstí jako symbol znovuposílené přítomnosti katolické víry ve městě.

Ke kostelu byla přistavěna čtyřkřídlá jezuitská kolej a před ním je umístěný mariánský sloup, který nechal hrabě Jiří Štěpán z Vrbna postavit roku 1675 podle vzoru vídeňského mariánského sloupu na náměstí Am Hof z druhé čtvrtiny 18. století.

Sloup byl v roce 1825 značně poškozen a znovu byl postaven v roce 1869.