Na Komenského ulici byla na místě původního liechtensteinského zámku v letech 1893 až 1899 postavená rozměrná budova pro německý učitelský ústav. Ten až do té doby provizorně sídlil v dominikánském klášteře.

V nové budově byla v letech 1889 až 1904 udržovaná také přípravka pro vzdělávání českých učitelů. Tato přípravka byla od školního roku 1904/1905 přeměněna v první třídu českého učitelského ústavu, který byl do Opavy přeložený z Ostravy. Vlastní Český učitelský ústav byl v Opavě založen až roku 1920, ale po osvobození naší republiky už nebyl znovu obnovený.

V letech 1951 až 1953 bylo v budově pedagogické gymnázium pro vzdělávání učitelek mateřských škol a od roku 1953 v něm zahájila výuku Vyšší škola pedagogická, která byla v roce 1959 převedena do Ostravy jako Pedagogický institut.

Do západního křídla budovy bylo z nevyhovujícího objektu na Sněmovní ulici přemístěno státní reálné gymnázium, které bylo od školního roku 1953/1954 přejmenováno na jedenáctiletou střední školu a v roce 1960 na střední všeobecně vzdělávací školu.

Od roku 1968 byla škola opět gymnáziem, které od roku 1992 nese název Mendelovo gymnázium.

Na opavském českém gymnáziu studovali předseda Národního shromáždění Joža David, armádní generál Heliodor Píka, ministr financí Karel Engliš, botanik Tomáš Svěrák, hudební znalec Arnošt Rychlý a literát Antonín Ráb.