Centrem spolkového dění byla dnes už historická budova opavské střelnice, stojící na samém okraji Městských sadů.

Mezi hosty střeleckých závodů byli účastníci z celé tehdejší rakouské monarchie, a dokonce i hlava korunovaná. Dvakrát tyto závody s aktivní účastí navštívil sám císař František Josef I. Poprvé to bylo 3. 11. 1851 u příležitosti hospodářské výstavy v Opavě a podruhé 20. až 23. 10. 1880.

Střeleckou tradici dokazovaly i malované dobové terče a prostřílený strop v sále dnešní restaurace.

Ve sbírkách Slezského zemského muzea jsou kromě zmíněných terčů i další památky na slávu opavského střeleckého spolku v podobě zbraní, střeleckých pohárů a cen, i fotografie, písemnosti a další materiály, které k činnosti spolku patří. Budova střelnice měla též určitý vztah i k vytvoření parku.

Kromě vlastní střelby bývala využívaná také k různým slavnostem, hudebním produkcím a dalším společenským akcím. Radní v čele s tehdejším purkmistrem J. J. Schösslerem proto rozhodli, že okolní prostor bude zkultivován do podoby městského sadu. Dnes je objekt známý jako restaurace Na Střelnici.