Obyvatelé Opavy mají jedinečnou možnost ovlivnit prostředí ve svém městě. V poslední fázi je totiž projekt Plán udržitelné městské mobility a lidé jeho výstupy mohou připomínkovat, třeba prostřednictvím osobního setkání se zástupci města.

Pro srozumitelnost, finišující projekt bude dlouhodobě řešit nárůst a regulaci individuální automobilové dopravy, uspořádání dopravního prostoru nebo organizaci dopravy.

To konkrétně znamená třeba tvorbu zón s omezením rychlosti na 30 km/h, vybudování inteligentních zastávek a řešení systému zpoplatněného parkování. Plán ošetřuje situaci v Opavě až do roku 2040, během této doby by investice do dopravy měly dosahovat až k 375 milionům korun.

Co se ale bude řešit jako první? Pro řešení pěší dopravy je důležitá úprava přechodů pro chodce přes zatížené silnice. „Prioritou bude přechod u Slezské nemocnice. Velký tlak veřejnosti je také na vybudování přechodu přes ulici Praskova," vyjmenoval některá místa náměstek opavského primátora Dalibor Halátek.

Úpravy se budou týkat také zázemí pro cyklisty. „Město bude muset rozhodnout o prioritách v této oblasti a soustředit se na nejdůležitější stavby a nejproblematičtější místa," doplnil náměstek primátora Josef Stiborský s tím, že mezi takové úkoly patří zajištění bezpečného pohybu cyklistů po radiálách Krnovská, Olomoucká a Těšínská pruhy ve vozovce.

Na ulicích Zámecký okruh a Praskova se zase nabízí snížení jízdních pruhů pro auta na dva a zbylý prostor je možné použít pro vytvoření pásu pro cyklisty a nástupní prostor MHD.

Další oblastí, kterou projekt ošetřuje, je příměstská doprava. Ta se bude ze Zámeckého okruhu přesouvat do ulice Praskovy. I když studie k projektu je podrobná, vedení města chce během finální fáze přípravy seznámit s jednotlivými body veřejnost a dát prostor těm, kteří u dopravně problematických míst žijí.

„Velká diskuse je očekávána na téma parkování. Představitelé města budou muset rozhodnout o podobě cenové politiky parkování v centru a o rozšíření zóny placeného stání směrem k ulici Olomoucké s cílem ochránit rezidenty i pěší. Budoucí deficit 1300 parkovacích míst ve vysokopodlažní zástavbě vyvolá nutnost zapojení financování soukromého sektoru," dodal Petr Macejka ze společnosti UDIMO s. r. o., která tento plán ve spolupráci s městem připravuje.

Také proto chce mít vedení města na diskusích co nejvíce lidí. „Veřejnost se může o změnu zasadit ve správný čas, tedy ne až když je pro ně pozdě. I diskusní místa jsou rozvržena po Opavě tak, aby pokryla všechny oblasti a obyvatele. Ačkoli návrhy vycházejí z propracované studie, pořád je prostor na řekněme radikální zásahy v případě, že připomínka bude oprávněná," dodal Halátek.

Termíny diskuzípondělí 23. 2. v 16.30 h. ZŠ Šrámkova
úterý 24. 2. v 16.30 h. ZŠ T. G. Masaryka
středa 25. 2. v 16.30 h. ZŠ Mařádkova
pondělí 2. 3. v 16.30 h. ZŠ Opava-Kylešovice
úterý 3. 3. v 16.30 h. ZŠ Englišova
středa 4. 3. v 16.30 h. Úřad MČ Komárov