„Jsem nesmírně rád, že se ta věc, o které se nejen mluví, ale která se hlavně užívá – včera jsem tam napočítal přes pasesát dětí – podařila. Po problémech hlavně papírových, kdy trvalo od ledna až do konce července než se vyřídilo územní a stavební řízení, se podařilo během šesti týdnů nemožné – postavit celé hřiště,“ vzpomíná na dobu před otevřením hřiště starosta Malých Hoštic Stanislav Kubesa.

Mezitím se podařilo získat z nadace ČEZ dotaci jednoho milonu korun, dalšího čtvrt milionu poskytlo město Opava a zbývajících 813 tisíc korun se povedlo ušetřit z rozpočtu Malých Hoštic.

„Domníváme se, že tyto peníze, které jsme získali tím, že se některé jiné plány odsunuly, se dobře investovaly, vložily se do mladé generace proto, abychom děti dostali od počítačů zase ven. Když je pak vidím, jak tam běhají, tak vím, že se to povedlo,“ řekl ještě starosta Kubesa, který neopomněl poděkovat všem, kdo se na realizaci dopravního hřiště podílel, hlavně členům zastupitelstva Malých Hoštic:

„Udělali obrovský kus mravenčí práce, o sobotách a nedělích, často hluboko do noci. A také musím poděkovat té hrstce nadšených občanů, za kterými jsme přišli, že potřebujeme to či ono, a oni nám vždy vyhověli,“ svěřil se Stanislav Kubesa.

Velké dopravní Oranžové hřiště umožňuje navodit všechny situace známé ze silnic. Najdeme zde světelnou křižovatku, kruhový objezd, dva železniční přejezdy, přechody pro chodce i cyklostezku s chodníkem. A samozřejmě také dopravní značky.

„Dopoledne bude také hřiště využívat městská policie k dopravní výchově dětí z opavských škol v rámci programů BESIP. Jsem osobně velmi rád, že se podařilo hřiště vybudovat, a získat tak možnost učit děti, jak se mají bezpečně pohybovat na silnicích,“ připomněl jednu z náplní hřiště Ivo Špičák z skupiny prevence a projektů Městské policie Opava.

Odpoledne pak bude areál otevřen veřejnosti – samozřejmě pod dohledem správce, a tak zde mohou děti jezdit prakticky na všem, co má kolečka, od bruslí po kola. Mimo nebezpečí, že budou sraženy autem.