Motoristé, projíždějící jedenáctkou z Opavy do Ostravy, si na zklidnění dopravy počkají asi ještě dlouho. Situace kolem stavby Prodloužená Rudná se znovu komplikuje.

Záměr na vybudování chybějících 400 metrů komunikace, kvůli kterým obtížně projíždějí všechny automobily ve směru z Opavy do Ostravy ulicí 17. listopadu v Ostravě-Porubě, nelze ukončit zjišťovacím řízením. Je nutné ho posoudit v přísnějším režimu v kompetenci ministerstva životního prostředí. Znamená to spustit celý proces EIA, který může trvat půl roku.

„Sdružení pro výstavbu komunikací I/11- I/ 57 i opavští poslanci a zástupci podnikatelů se shodují v názoru, že ne všechny loňské kroky ministerstev dopravy a životního prostředí byly ve vztahu k této dopravní stavbě dobré. Obě ministerstva by měla přijmout svůj díl odpovědnosti za další vývoj", konstatoval místopředseda Sdružení a náměstek opavského primátora Josef Stiborský (KDU-ČSL).

Vedení Moravskoslezského kraje intenzivně jedná s ministerstvy dopravy a životního prostředí, Ředitelstvím silnic a dálnic, spolky a dalšími organizacemi.

Celou dobu se snažilo najít oporu, aby záměr nemusel být zbytečně posuzován v celém procesu EIA, ale v kratším zjišťovacím řízení. „Vzhledem k nejednotným právním výkladům kategorie stavby ze strany ministerstev a pro zajištění právní jistoty považujeme za nejlepší řešení předat veškerou agendu Ministerstvu životního prostředí a celý proces EIA spustit," uvádí ředitel Krajského úřadu Tomáš Kotyza nejvhodnější řešení vzniklé situace.

Problémy jsou však i v jednání s vlastníky pozemků a věcných břemen, kteří několik let blokují jakékoliv rozhodnutí a aktivity pro vydání stavebního povolení a zahájení této důležité stavby. „Tato jednání jsou daleko složitější a zdlouhavější problém než EIA. Jsem přesvědčen o tom, že velký podíl na této patové situaci má i Katastrální úřad. Moravskoslezský kraj proto podá stížnost k jeho nadřízenému orgánu, tedy Českému úřadu zeměměřičskému a katastrálnímu," dodává náměstek hejtmana Jakub Unucka.