Na statické zajištění kostela Narození Panny Marie ve Stěbořicích je vyčleněno 50 000 korun, pokračující obnova dveří jezdkovického zámku je podpořena částkou 103 000 korun a na statické zajištění kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Velkých Heralticích poputuje 595 000 korun.

Kostel Narození Panny Marie byl ve Stěbořicích založený kolem roku 1320 a původně byl zasvěcený sv. Mikuláši. Pozdně gotický vzhled získal kolem oku 1491 a později prošel některými dílčími úpravami v renesančním a klasicistním stylu. 

Pozdně renesanční zámek v obci Jezdkovice nechal postavit v letech 1618 až 19 Bedřich Mitrovský z Nemyšle.Přestavěný byl v průběhu čtyřicátých let devatenáctého století a celkové rekonstrukce se dočkal v šedesátých letech minulého století.

Velkoheraltický farní kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie je mohutnou jednolodní pozdně barokní stavbou z let 1751 až 53. Kolem něj se nachází hřbitovní areál s hrobkou posledních majitelů z rodu Bellegarde.K