Na jednání, kterého se zúčastnili člen představenstva Agrární komory ČR a předseda Regionální agrární komory Ostravsko Vilém Tomíček, předseda opavské územní organizace Zemědělského svazu ČR František Hellebrand, předseda dozorčí rady Regionální agrární komory Ostravsko Pavel Moravec a ředitel Okresní agrární komory pro okresy Opava a Ostrava a tajemník opavské územní organizace Zemědělského svazu ČR Robert Kučera, přišla řeč hned na několik témat.

Jedním z nich bylo používání chemických hnojiv a pesticidů. Přítomní se shodli, že jejich užití budou zemědělci nadále omezovat.

„Nyní se už chemická hnojiva snaží nahrazovat používáním kompostů, klasického hnoje, aplikací kejdy a „zeleným“ hnojením. Je možné využít i aplikaci kalů z ČOV produkovaných z čistíren za předpokladu splnění podmínek o použití upravených kalů dle platné legislativy,“ vysvětluje opavský regionální asistent Herberta Pavery Radek Kotík. Zemědělci mají například provádět i hlubokou orbu, která má velký vliv na hubení hlodavců.

Řepka rovná se zlatý důl

Řeč přišla i na pozemkové úpravy, které jsou důležité nejen pro zemědělce, ale i pro obce. Hlavním tématem byly dotace. Ze setkání vyplynulo, že podpora by měla ve větší míře směřovat novým a začínajícím zemědělcům a hlavně pomoci subjektům, které se věnují živočišné výrobě.

„Všichni se také shodli na pravdě, že zemědělci pěstují řepku proto, že již několik let za ni dostanou dobře zaplaceno a navíc je to zlepšující plodina v osevním postupu. Stát by měl více podpořit jiné komodity, třeba pěstování brambor, zeleniny nebo ovoce. A rozhodně nezavádět nesmyslné kvóty na potraviny, ale více dbát na jejich kvalitu a podpořit regionální výrobce,“ dodává Radek Kotík s tím, že nakonec byli ještě všichni informováni o významné akci, která se 18. a 19. září chystá v Opavě, a sice o třetím ročníku Středoevropského mistrovství v orbě.