Žadatelé o dotace v Opavě by měli zpozornět. Město pro ně totiž připravilo novinku v podobě změny systému. Kdo by chtěl získat peníze na rok 2020, musí si o ně říci už letos v září. Do konce letošního roku by pak měl definitivně vědět, jestli mu peníze byly přiklepnuty nebo ne.

„Programy jsou nastaveny tak, aby příjemci měli informace o schválení či neschválení do konce tohoto roku. Aby nedocházelo k tomu, že v prvním čtvrtletí nového roku ti, kteří už by mohli začít s realizací, museli čekat na rozhodnutí města, zda je podpoří nebo ne. Myslím, že upravený harmonogram lidé ocení,“ říká k tématu náměstkyně opavského primátora Hana Brňáková.

Příjem žádostí bude probíhat od 15. září do 15. října. V prosinci schválené žádosti ještě projednají radní a zastupitelé, podepíší se smlouvy a odešlou peníze.

Kromě toho se mění i proces hodnocení, formuláře, sladily se dotační podmínky a například v oblasti kultury mají lidé více možností, o co si požádat. V některých případech došlo k navýšení financování.

„Program Kultura posílí o 200 tisíc na 2,2 milionu, Prevence kriminality o 100 tisíc na 600 tisíc korun, Sport o 2,35 milionu na 11,65 milionu. Na program Životní prostředí a Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta se vyčlení stejně jako loni 500 tisíc a na Sociální a související služby také stejná suma, a sice 26,5 milionu. Finální částky všech programů se budou odvíjet od objemu schválených finančních prostředků na prosincovém zasedání zastupitelstva,“ dodává Roman Konečný z tiskového oddělení magistrátu.

Pomohou semináře

Programy budou zveřejněny na úřední desce a webu města od 1. července. Kdo by si se záležitostmi s dotacemi souvisejícími nevěděl rady, může zavítat na některý z vysvětlujících seminářů. Konat se budou v první polovině září v odpoledních hodinách, každý program bude mít svůj seminář vlastní.

„Rok 2020 bude rokem pilotním, který ověří i zkvalitnění dotačního systému v budoucnu. Jedná se třeba o zavedení víceletého financování, průběžných dotací, elektronické podávání žádostí a podobně,“ doplnila Brňáková.