Žádat o dotace mohou obce a města s počtem obyvatel od 500 do 5 000, neziskové organizace nebo soukromé školy a další subjekty, nacházející se v těchto obcích. „Peněz, které jsou nyní nabízeny, není mnoho. Přesto ale očekáváme, že většina základních škol zareaguje a bude usilovat o získání prostředků na zkvalitnění výuky. Stejně důležitá je i možnost získat finance na kulturní zařízení v obcích nebo na areály, nabízející vyžití pro děti. Takových zařízení je stále málo,“ upozorňuje náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslava Wenigerová.

Projekty mohou být zaměřeny například na modernizaci vybavení škol, které odpovídá současnému vývoji a moderním výukovým metodám, na zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky. Z dotace je možné zakoupit také vybavení pro další vzdělávání či poskytování komunitních služeb, jako jsou mateřská centra. Další finanční možnosti se obcím otevírají pro rozšiřování kulturních a volnočasových zařízení a aktivit.

Z evropských peněz budou moci rekonstruovat nebo stavět zařízení využitelná pro spolkové, sportovní, zájmové i kulturní aktivity obyvatel, například klubovny, hobby centra, hřiště, sportoviště, kryté bazény nebo koupaliště. „Žadatelé o dotaci mohou své projekty v minimální výši 1 milionu a maximální výši 50 milionů korun předkládat od 2. ledna do 31. března v sídle Úřadu Regionální rady na Hrabákově ulici, telefon 552 303 549 a mail press@rr-morav skoslezsko.cz,“ sděluje manažerka vnější komunikace Monika Vokřínková.