Setkání k Světovému dni Downova syndromu se účastnili pedagogové Základní školy a Praktické školy Slezského odboje Opava, další odborníci, rodiče, zástupci magistrátu i samotné děti trpící nemocí.

Na otázku, který problém je nejvíce trápí, odpovídali: Když naše děti vyjdou ze školy, jsou ve vzduchoprázdnu. Přitom jsou to velmi společenští mladí lidé, kteří nechtějí zůstat v izolaci a rádi by pracovali, či pomáhali.

„Kam s našimi dětmi, když z naší školy odejdou? Charita má plno, tam je nevezmou. Tak rádi bychom uvítali další zařízení, v němž by tyto děti mohly být prospěšné,“ potvrdil Jiří Kupka, ředitel výše zmíněné školy, jehož Speciální pedagogické centrum Srdce setkání pořádalo. Letos se konalo oficiálně poprvé a není náhodou, že právě 21. března. Downův syndrom je totiž vada jednadvacátého chromozómu.

Škola na náměstí Slezského odboje se stará o 13 dětí trpících tímto syndromem, sedm dalších je zařazeno mezi zdravými dětmi v základních školách v různých obcích Opavska.

(Příběhy a další informace přineseme v úterním týdeníku)

Co je Downův syndrom ?

Jde o geneticky podmíněné onemocnění zapříčiněné genomovou mutací, jejímž výsledkem je trizomie 21. chromozómu. Lidé s Downovým syndromem trpí tělesnými malformacemi a mají mongoloidní vzhled. Je u nich zpomalený duševní vývoj a jsou malého vzrůstu.

Mohou se objevovat epileptické záchvaty, postižení jsou náchylnější ke kardiovaskulárním onemocněním a v dospělosti je častěji postihuje Alzheimerova nemoc. Jejich vzdělání většinou probíhá na základní škole praktické.

(Zdroj: Wikipedie)