Městys Březová a rada města Vítkova pak poslaly zhruba v půlce letošního roku na dva odbory vítkovského městského úřadu podněty, aby plot zmizel. Po přezkoumání celé situace i přímo v místě dění před Jelenicí už padlo jedno rozhodnutí.

Vánoční strom na Dolním náměstí, Opava 15. listopadu 2021.
V Opavě už stojí vánoční strom, podívejte se, brzy odstartují i trhy

Případem se nejdříve zabýval silniční správní úřad. „Z naší pozice správní řízení zahájeno nebylo, bylo odloženo. Protože to, co se v oboře dělo nebo děje, souvisí podle vyhodnocení silničního úřadu pouze s úřadem stavebním, který v minulosti za určitých podmínek povoloval stavbu oplocení i s branou. A tyto podmínky podle všech informací, které se k nám dostávají, nejsou dodržovány. Zůstává tudíž na orgánu, který povolení vydal, aby podmínky vymáhal, tedy aby došlo ke zprůchodnění branky,“ sdělil naší redakci referent silničního hospodářství vítkovského úřadu Jiří Grigier.

Údajná podjatost úředníků

Dále se tedy věcí zaobíral odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí. A jeho verdikt zněl jasně, zahájil totiž řízení o nařízení odstranění stavby, tedy tolikrát zmiňovaného plotu. Opavská lesní se proti tomu 6. října odvolala ke krajskému úřadu, důvodem má být podjatost vítkovských úředníků.

Bobří území kolem Lužné zdokumentoval z výšky pilot dronu Zdenek Caisberger.
Toto jsou bobří díla na Osoblažsku, podívejte se na ně také z pořádné výšky

„Krajský úřad na základě podaného odvolání zahájil úkony v odvolacím řízení a požádal Městský úřad Vítkov (MěÚ) o součinnost a sdělení podrobností související s řešením namítané podjatosti vůči zaměstnancům odboru výstavby MěÚ. Účelem je zjištění stavu věcí, o němž jsou vznesené pochybnosti. Konkrétně, zda byly vznesené námitky podjatosti vypořádány. Požadované informace krajský úřad k dnešnímu dni (pozn. red. k pátku 12. listopadu) neobdržel a nemůže proto ani předjímat zahájení úkonů v odvolacím řízení, když nejprve je jeho povinností se vypořádat s námitkou podjatosti MěÚ Vítkov,“ upřesnila Deníku krajská mluvčí Nikola Birklenová.

Správní náměstek Opavské lesní Tomáš Bittner redakci potvrdil, že odvolání firma podala. „Pokorně čekáme na rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje," uvedl Tomáš Bittner.

Co se kasační stížnosti týká, tak ta pořád leží na brněnském Nejvyšším správním soudu. „Řízení dále běží, ve věci nebylo rozhodnuto,“ potvrdila mluvčí NSS Sylva Dostálová. Opavská lesní zároveň na NSS podala i návrh na přiznání odkladného účinku stížnosti. Laicky řečeno tedy společnost požadovala, aby do doby, než NSS rozhodne, mohla být obora dál uzavřena. Tento návrh ale NSS letos v únoru zamítl. Případ uzavřené obory Jelenice bude Deník nadále sledovat.

K TÉMATU

Jak šel čas s oborou Jelenice

Předmětem sporu se stal asi 2,5 kilometru dlouhý úsek vedený oborou Jelenice. Oficiální cyklostezka i průchod tady existovaly dlouho před vznikem obory. Před deseti lety se ale musela cyklostezka přesunout na levý břeh, jedním z iniciátorů byla i Opavská lesní a.s. Značená trasa po levé straně ze Žimrovic do Podhradí je delší a v některých místech náročná a nebezpečná, hlavně pro děti a starší návštěvníky.

Proto lidé využívali cestu oborou. O celoroční kompletní uzavření soukromé obory Jelenice požádal vlastník, společnost Opavská lesní a.s., na jaře roku 2020 Městský úřad ve Vítkově. Ten vydal opatření obecné povahy a brány Jelenice se v půlce roku 2020 definitivně zavřely. Města Vítkov, Hradec nad Moravicí a městys Březová podaly žalobu k ostravskému krajskému soudu, vítkovská radnice žalovala vlastní úřad. Krajský soud posléze v listopadu 2020 rozhodl, že se má obora znovu otevřít.

Opavská lesní proti tomuto verdiktu podala koncem roku 2020 kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS). Zároveň byl firmou podán i návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. Tento návrh správní soud letos v únoru zamítl. Kasační stížnost dosud nebyla NSS řešena a ve věci nebylo rozhodnuto.