Nezáleží na tom, zda jsou sídla jejich provozoven umístěna v městských či jiných prostorách, důležité je, aby měla adresu na území města Opavy včetně městských částí. Druhou významnou podmínkou je, že jejich podnikatelská činnost byla výslovně zakázána ke dni 27. 12. 2020 na základě usnesení vlády. 

„Město na tyto účely vyčlenilo 4 miliony korun. Peníze budou rozděleny dle pořadí přijetí žádostí až do vyčerpání alokované částky,“ vysvětlil primátor Opavy Tomáš Navrátil a dodal, že ač se samo město potýká s velkými finančními ztrátami, je rád, že může nabídnout alespoň tuto finanční pomoc.

Každá koruna je dobrá

 „Vím, že dar města určitě podnikatele nezachrání, ale řídím se heslem, že každá koruna je dobrá. Snažíme se v rámci svých možností přispět k tomu, aby podnikatelé momentální nelehkou situaci zvládli a nemuseli své živnosti rušit.“

O finanční dar je možné prostřednictvím Výzvy COVID-19 III žádat od 18. 2., formulář se na tomto odkaze zobrazí v 8 hodin ráno. 

„Prosíme žadatele, aby si před vyplněním žádosti přečetli všechny níže přiložené informace, od podmínek výzvy pro splnění nároku na dar až po souhlas související s poskytnutím osobních údajů. Poté formulář dle uvedených pokynů vyplnili a odeslali,“ uzavírá mluvčí radnice Lada Dobrovolná.

Žádosti je možné zasílat do 31. března do 12 hodin.