„Hlučínské jezero považujeme za jeden z klenotů našeho města. Nejen místním slouží k relaxaci a zábavě. Tisíce lidí láká k opalování, koupání, na vodní sporty a hudební i jiné akce. Aby u nás mohli trávit čas s co nejlepšími pocity a zážitky, budeme pokračovat v jeho úpravách. Druhá etapa je vyčíslena na zhruba 600 milionů korun, z toho 400 milionů je alokováno u Ministerstva financí, na další finanční prostředky ale zatím čekáme. Pokud nedojde k dofinancování státními penězi, budeme muset v projektu škrtat, s jeho realizací ale chceme začít co nejdříve, ideálně ještě letos. Otázkou je, kolik toho z připraveného návrhu budeme schopni zrealizovat,“ uvedla starostka Hlučína Petra Tesková.

Součástí druhé etapy bude výstavba komunikace propojující ulici Jahodovou se silnicí II/469 (ulicí Celní), včetně nové okružní křižovatky, která vznikne v místě napojení ulice Dlouhoveské na ulici Celní. V plánu je vybudování nové parkovací plochy při hlavním vstupu z ulice Jahodové a podél silnice na Děhylov realizace cyklostezky, navazující na stezku podél řeky Opavy z dokončené první etapy. Počítá se také s úpravou komunikace uvnitř areálu včetně vybudování nových sítí technické infrastruktury.

„Připravujeme také úpravu pravobřežní hráze řeky Opavy, což je hráz ve směru k Děhylovu, která zajistí ochranu navazujícího území před stoletou vodou. Velký důraz klademe na začlenění území štěrkovny do okolní krajiny. Tomu napomůže výsadba zeleně, jejíž funkce bude jednak rekreační a pak také ochranná a izolační. Těšit se můžeme na nové keře, aleje stromů, solitérní stromy nebo skupiny stromů, které budou v areálu doplněny živými ploty, opticky členícími prostor. Parkovací plochy bude lemovat zeleň plnící izolační a protihlukovou funkci,“ doplňuje místostarosta Václav Škvain.

close  Sanace Hlučínského jezera bude pokračovat druhou etapou, zahrnuje také výstavbu nové komunikace a cyklostezky. info Zdroj: se souhlasem MěÚ Hlučín zoom_in Sanace Hlučínského jezera bude pokračovat druhou etapou, zahrnuje také výstavbu nové komunikace a cyklostezky.

Cílem prací je umožnit městu dále rozvíjet revitalizované území se zaměřením na jeho rekreační funkci. Připravují se také projekty, které by řešily realizaci koupacího biotopu, rekonstrukci současných objektů a jejich dostavby, nové stavby a úpravy směřující k tomu, aby celý unikátní komplex štěrkovny byl pevnou součástí rekreační mapy nejen České republiky, ale i širšího regionu.

„Díky první etapě máme krásnou vodní plochu, na kterou se nám tuto sezonu podaří umístit slibovanou půjčovnu loděk a šlapadel. Zaměříme se také na opravu stávajících sportovišť, čistotu areálu a současných sociálních zařízení. Dále zapracujeme na rozšíření nabídky a dostupnosti služeb. Pro následující sezony ale máme řadu plánů, které budeme moci realizovat až po dokončení druhé etapy sanace jezera,“ uvedl ředitel příspěvkové organizace Sport a kultura Hlučín Petr Staš.

K tématu 

První etapa byla dokončena v červnu 2023, spočívala v zajištění protipovodňové ochrany a vyjmutí okolí jezera z tzv. aktivní zóny záplavového území. Práce, které začaly v srpnu 2020 realizovala společnost Gardenline na základě smlouvy s Ministerstvem financí ČR. Zkomplikovala je povodňová situace v říjnu, kdy došlo vlivem zvýšených průtoků na řece Opavě, odpovídajících až II. stupni povodňové aktivity, k zaplavení staveniště. Realizace projektu následně začala výstavbou protipovodňových hrází, opevněním břehů, napouštěcího potrubí a bezpečnostního přelivu výstavbou lávky přes Juliánku na Kozmické straně štěrkovny a lávky přes řeku Opavu do Jilešovic.

Na jaře 2021 se stavěla levobřežní hráz s komunikací a v průběhu roku bylo zahájeno propojování jezera s „velkým okem“ v areálu. V roce 2022 probíhala výstavba nového mostu přes řeku Opavu mezi Kozmicemi a Jilešovicemi. Začala demolicí původního mostu a otevřením nového na jaře 2023. Loňský červenec se nesl v duchu dokončovacích prací na celém díle. Náklady na první etapu činily bezmála 790 milionů korun, investorem bylo Ministerstvo financí ČR, garantem projektu Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.