Nejvýznamnější křesťanský svátek, oslava zmrtvýchvstání Ježíše Krista, ale také období plné lidových tradic spojených s vítáním jara - to jsou Velikonoce.

A my vám přinášíme duchovní poselství osobností z našeho regionu:

Václav Tomiczek. Václav Tomiczek, nemocniční kaplan, Ostrava

Milí přátelé, Velikonoce znamenají nejen svátky jara, nového života, probouzející se přírody, ale pro křesťany to jsou především slavnosti, v nichž si připomínáme utrpení, smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Pevně věříme, že nás skrze tyto události, které jsou jádrem křesťanského poselství, Ježíš zachránil a přivedl blíže k Bohu. Důležitou otázkou ale je: „Potřebujeme my sami, aby nás někdo v dnešní době z něčeho zachraňoval? Není to proti naší samostatnosti?“ Vždyť si přeci tolik zakládáme na své autonomii, soběstačnosti, možná kupním potenciálu. Ale možná právě tehdy, když se příliš zahlcujeme svou vlastní jedinečností, autonomií, někdy i sebestředností, přestáváme vnímat situace, věci, vztahy, prostě to, co nás přesahuje, co se nachází mimo spektrum našich každodenních starostí, ale je přitom mnohem podstatnější. Přeji vám tedy do Velikonoc, abychom uměli zahlédnout světlo, které ukazuje směr, světlo, které přemáhá temnotu, světlo, které nás vede dál než jen „ze dne na den“.

Dětmarovický farář Marcel Puvák.Marcel Puvák, farář, Dětmarovice

Opět po roce budou křesťané slavit Ježíšovo vítězství nad smrtí. Opakujeme to vždy znova proto, aby se stalo i našim vítězstvím, abychom se v tom cvičili, jelikož zatím jsme to nedokázali. Stále se totiž raději vracíme k hříchům, které jsou ve skutečnosti naší porážkou. Buďme trpěliví, vytrvalí a… vděční za novou, další příležitost k vítězství. Nad sebou samými.

Jan KučeraJan Kučera, farnost, Dolní Životice, Nové Lublice a Kružberk

Z Velikonoc by si lidé, ať už věřící nebo nevěřící, měli odnést hlubší myšlenku. Především radost z toho, že je život mnohem krásnější a bohatší, než nám diktuje konzum. Snažme se prožívat přítomný okamžik. Tento den je jedinečný, takový den ještě nebyl a už nikdy nebude.

Štěpán JančaŠtěpán Janča, farář ČCE v Orlové

Laskavému čtenáři bych rád vzkázal, aby i přes těšení se na rozvernosti Velikonočního pondělí, se zkusil na chvíli zamyslet nad sdělením Velkého pátku – tedy že už skoro dva tisíce let předtím, než jsme se vůbec narodili, tady byl Někdo ochotný se za nás obětovat; a to dokonce i za lidi, kteří si to vůbec nezaslouží. Můžeme se na Něj obrátit se vším, co nás trápí. Přeji všem pokojné Velikonoce.