„O vzdělávací náplni objektu stále uvažujeme. Co však už víme je, že to nebude Opava College. Tento projekt nezapadá do českého vzdělávacího systému,“ míní náměstkyně primátora Pavla Brady (SOS).

V současné době jsou zvažované další možnosti a z úvah není vyloučená ani myšlenka na možné využití kasáren ke vzdělávacím účelům. Kasárna jsou sice opuštěná, ale zcela prázdná nejsou. Některé objekty v areálu město používá ke skladování svého materiálu a věcí pro krizové situace.

„Připravujeme další objekt pro skladovací potřeby Slezského divadla, se kterými je dosud v nájmu. Takové řešení by městu vhodně snížilo náklady,“ vysvětluje Pavla Brady.

Náklady sníží též zamýšlený prodej ocelových přístřešků, které město v kasárnách nepotřebuje. Zájemce o jejich odkoupení se našel a může počítat se souhlasem. Magistrátu tím odpadnou náklady na jejich údržbu a prodej navíc pokryje převážnou část celkových nákladů na údržbu, na kterou jsou využívaní i lidé z veřejně prospěšných prací.