Mezi nejrozšířenější drogy na Opavsku patří pervitin a taneční drogy. Alespoň nám to potvrdila protidrogová koordinátorka a manažerka prevence kriminality z opavského magistrátu Dagmar Polášková.

Dle jejích slov dále na Opavsku v poslední době přibývá takzvaných výrobců – vařičů pervitinu. Na otázku, zda je na Opavsku lehké si sehnat nějakou drogu, odpověděla Dagmar Polášková takto: „Ano, je velmi lehké si zde sehnat drogy, a to nejčastěji na diskotékách, tanečních parties a u dealerů.“

Město Opava proti výrobcům a dealerům drog bojuje hned několika způsoby. „Kromě represe vůči výrobcům a dealerům, což je pod hlavičkou Policie ČR, se město orientuje na realizaci primární prevence,“ uvedla Dagmar Polášková. Pod pojem primární prevence patří protidrogové programy na mateřských školkách, základních a středních školách. A to jak pro děti a žáky, tak pro pedagogy.

„Především je volena forma zážitkových programů, přednášková činnost se provádí jen částečně,“ objasnila Dagmar Polášková s tím, že programy primární prevence jsou zajišťovány nejen odborníky z Opavy, ale i přizvanými hosty. Obecně primární protidrogová prevence spočívá v posilování odolnosti jednotlivců s cílem předcházet negativním jevům tak, aby vůbec nevznikaly. Působí celoplošně.

„Zjednodušeně lze říci, že jejím úkolem je redukovat poptávku po drogách. Cílem pak je, aby u potencionálních konzumentů vůbec nedošlo k faktickému konzumu,“ vysvětlila opavská protidrogová koordinátorka. Primární prevence se obrací na populaci a její jednotlivé složky. Přináší poznatky a návody k jednání, přispívá k vytvoření takového sociálního klimatu, které není příznivé k šíření drog a podporuje bezpečné, bezdrogové chování jednotlivců i skupin.

Mimo primární prevenci existuje ještě prevence sekundární a terciární. „Sekundární se zaměřuje na práci s lidmi, kteří už drogy okusili nebo s nimi experimentují, ale ještě jim nepropadli,“ řekla Dagmar Polášková a dodala: „Spočívá především v poradenství a terapiích s cílem nedopustit vznik závislostí, a v motivování klienta k omezení či úplnému přerušení tohoto užívání.“

Terciární prevence se ve zkratce zabývá zcela závislými lidmi. V jejím rámci dochází například k výměně injekčních stříkaček, k resocializačním pobytům ve specializovaných institucích nebo komunitách. „Snažíme se u závislého dosáhnout abstinování a následného znovuzařazení do společnosti,“ konstatovala Polášková s tím, že důležitou a nenahraditelnou roli v případě léčby drogově závislých na Opavsku sehrává Psychiatrická léčebna v Opavě.

Tady je pacientům poskytována režimová terapie a psychoterapie pro lidi závislé na návykových látkách. „Ve všech třech typech prevencí, zejména však u prevence sekundární a terciární, je nepostradatelná činnost občanského sdružení Krizové a kontaktní centrum Pod slunečníkem v Opavě na Hradecké ulici, které je současně nestátním zdravotnickým zařízením,“ prohlásila na závěr Dagmar Polášková.

(vj)