„Převod nemovitosti se uskutečnil na základě splnění podmínek, uvedených v ustanovení o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí.

Jednou z podmínek bylo, že majetek, který obec vlastnila do 31. prosince 1949, dále byl k 24. května 1991 ve vlastnictví České a Slovenské federativní republiky a ke dni podání žádosti obce do 31. března 2013 byl ve vlastnictví České republiky," informoval vedoucí oddělení komunikace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Robert Hurt.

Jak ale město s nově nabytým objektem naloží, zatím není jasné. Pravděpodobně dům prodá.

„S bývalým vedením města jsme rozjednali prodej, do konce funkčního období se ale nepodařilo záležitost uzavřít. Z toho důvodu provede definitivní rozhodnutí až nové vedení," vysvětluje vedoucí odboru majetku opavského magistrátu Pavel Vltavský.