Po mši svaté, která bude sloužena ve zdejší kapli od 14 hodin, si zájemci mohou budovu prohlédnout od 15 do 17 hodin. Během komentované prohlídky poznají kromě jiného celou řadu zajímavých kompenzačních pomůcek pro nevidomé  - například mluvící váhu a podobně zajímavé předměty.

Objekt je budovou bývalého kláštera, kterou dostaly sestry dominikánky v roce 1991 zpět v restituci ve stavu dokonale zdevastovaném.

Dům u Mouřenína.
Němí svědkové pestré opavské historie - domy s tradicí

Darovaly ji proto Charitě Opava, která dům opravila a v roce 1996 v něm otevřela Dům sv. Cyrila a Metoděje pro nevidomé a zrakově postižené, což bylo ve své době zařízení zcela ojedinělé. 

Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené byl ve Vlaštovičkách založen 29. září 1996. Toto chráněné bydlení slouží dospělým lidem s těžkým zrakovým nebo lehkým mentálním postižením.

Obec Vlaštovičky. Kaple sv. Jana Nepomuckého.
Na novou hasičskou zbrojnici čekali ve Vlaštovičkách dvanáct let

V objektu se nachází také kaple sv. Cyrila a Metoděje. Obec Vlaštovičky pořádá vždy na svátek zmíněných věrozvěstů 5. července Cyrilometodějskou slavnost. V kapli se koná mše, probíhají i komentované prohlídky Domu sv. Cyrila a Metoděje a chráněných dílen. V režii obce se pak nese kulturní program ve vlaštovickém sportovním areálu.