Podle návrhu rady města mělo dojít ke změně z prodeje tzv. obálkovou metodou na prodej formou veřejné dražby.

V této souvislosti se opavského primátora Zbyňka Stanjury (ODS) zeptala zastupitelka Pavla Brady (CHZ-VM) proč k takové změně vůbec má dojít a zda byl dům podle předchozího usnesení z února roku 2008 vůbec nabídnut do prodeje.

Za primátora ale odpověděl jeho náměstek Jaroslav Horák (ČSSD): „Snažili jsme se od začátku dodržet zásady o prodeji obálkovou metodou, ale nikdo se nepřihlásil. Také přímou nabídku stávajícím nájemníkům nikdo neakceptoval, respektive jediný z nich nabídl méně, než jsme chtěli.“

Primátor ještě odpověď doplnil o informaci, že pokud zastupitelé schválí změnu způsobu prodeje, bude se dále jednat o jejích konkrétních podmínkách. Pavla Brady ještě deklarovala, že v návrhu jí chybí některé náležitosti, jako jsou nejnižší nabídka nebo odměna dražebníkovi.

Oznámila, že celou záležitost předá jako podnět kontrolnímu výboru. Vlastnímu hlasování ještě předcházela slovní výměna názorů mezi Stanjurou a Brady, která se dožadovala hlasování o svém návrhu na odročení bodu.

V tom ji sice kolegové nepodpořili, ale ztotožnili se s předtím vyřčenými výtkami a se změnou způsobu prodeje domu nesouhlasili.