V pondělí 11. listopadu v Budišově nad Budišovkou slavnostně otevřeli stavbu pod názvem Stavební úprava ploch Halaškova náměstí a náměstí Republiky, jejímiž investory bylo město Budišov nad Budišovkou společně se Správou silnic Moravskoslezského kraje.

Významného dne se účastnili také náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka a zástupci obou investorů.

NOC venku v Opavě - plakát.
Noc venku v Opavě

Cílem stavebních úprav bylo zlepšení směrového vedení komunikace. „Odsunutím hrany vozovky od stávající zástavby vznikl prostor pro umístění podélného parkovacího pásu a současně i prostor pro regulérní chodník pro pěší,“ sdělil starosta Budišova nad Budišovkou Patrik Schramm.

Pro bezpečnější přecházení byly na silnici umístěny přechody pro pěší, které ve městě chyběly. „V rámci projektu byla provedena celková rekonstrukce komunikace, a to bezmála 400 metrů včetně sanace podloží, pokládky nových podkladních vrstev a vrstev krytu komunikace,“ vyjmenoval starosta. Odvodnění komunikace bylo realizováno osazením nových uličních vpustí, které byly napojeny do nově rekonstruované kanalizace.

Ilustrační fotografie.
V Píšti muselo být ošetřeno několik lidí po výbuchu kotle

Vše je řádně nasvíceno novým veřejným osvětlením. „Vzhledem k tomu, že střed města je v památkové zóně, povrch chodníků tvoří žulová mozaika. Zelené pásy podél komunikace byly osázeny stromy, trvalkami a dalšími květinami,“ uzavřel Patrik Schramm.

Stavba byla zrealizována během pěti měsíců. Celkové náklady na stavbu byly vyčísleny na 16 milionů korun, z toho město hradilo 10,5 a Správa silnic Moravskoslezského kraje 5,5 milionu.

Festival Hradecký slunovrat Winter Edition.
Červený zámek dýchal atmosférou Hradeckého slunovratu