Ekofarma manželů Kynclových

O ekologické zemědělství v opavském okrese bývá zvýšený zájem především na Vítkovsku a Budišovsku. Je to dáno hlavně nadmořskou výškou, která je pro běžnou zemědělskou činnost finančně náročná.

Rostislav Kyncl začal v Budišově nad Budišovkou farmařit od roku 1994 a poslední dva roky se zabývá ekovýrobou masa. Pro tento účel chová 70 krav masného plemene a zhruba stovku oveček s jehňaty. Zvířata se od jara do podzimu pasou na 210 hektarech pastvin a luk, jen při špatném počasí nebo v zimě mohou být pod střechou.

Jsou naprosto spokojená, protože žijí v prostředí, do kterého patří a nejsou stresovaná řetězy. „Podle ekozásad nesmí na trávu přijít žádná chemie, ať už ve formě postřiku nebo hnojení. „K léčení musím používat jen určené léky i desinfekci a pokud moje nemocná kráva užívá antibiotika, platí pro ni dvojnásobná ochranná lhůta pro porážku než pro krávu z neekologického chovu. Ale ekologických zásad je daleko víc,“ konstatuje farmář Kyncl.

Jeho manželka Alena na podnikání navazuje svou chovnou stanicí border collií, což jsou psi, vyšlechtění pro pasení ovcí. „Obdivuji citlivost, s jakou tito psi přistupují k jednotlivým zvířatům, jejich jemnost k jehňatům, drůbeži, koťatům a přitom určitou tvrdost. Neodradí je ani občasné kopance od krav. Na pastvinách ochraňují čerstvě narozená jehňata, ohrožená liškami i toulavými psy,“ říká chovatelka Kynclová.

O ekologické mléko je zájem

Krávy masného plemene chovají i další ekofarmy. Na 1 600 hektarech klokočovských luk a pastvin Vítkovské zemědělské společnosti se jich pase kolem čtyř set. „Do našeho ekochovu patří i dvacet oveček. Krmíme výhradně vlastní chemicky neošetřenou trávou a přesně dodržujeme všechny zásady, takže kontroly pokaždé dopadly dobře,“ konstatuje ředitel společnosti Ivan Krajcar.

Družstvo AG Kružberk se zabývá rostlinnou i živočišnou ekovýrobou. Na 270 hektarech pěstuje obiloviny, pohanku i semenný jetel, stáda skotu tvoří 130 dospělých mléčných krav a 90 dospělých masných krav. Součástí obou stád jsou telata i jalovice. „Důležitou součástí naší činnosti je výroba ekologického mléka, o které je mezi odběrateli stále větší zájem,“ říká vedoucí výroby Josef Mazur.

Šťastná planeta Víti Dostála

Menší stádo krav masného typu přežvykuje ekologickou trávu také v Hlubočci na pastvině farmy Šťastná planeta, patřící známému cestovateli Víťovi Dostálovi. Nové zemědělské ekology vychovává speciálně zaměřenými obory opavská Masarykova střední zemědělská škola.