Jak je zřejmé z jejich výpovědí, snaží se zjišťovat všechna pro a proti, aby se zbytečně nepodepsali pod něco, čeho by mohli do budoucna litovat. Co ale jasné je, že se snaží v této záležitosti spojit a vzájemně se o vývoji situace informovat. To, že velmi důležitá je spolupráce mezi jednotlivými obcemi, potvrdil starosta Vítkova Pavel Smolka. „Spolupracujeme s okolními obcemi a o případných rozhodnutích se budeme navzájem informovat,“ uvedl Smolka, který se nechal slyšet, že nejlepší by bylo společné postupování obcí v této věci. „Musím říci, že to tady opravdu funguje a starostové se mezi sebou informují. Pokud jedna obec nabídku přijme a druhá nikoli, stejně to ovlivní obě. Navíc jedna z toho bude mít peníze a druhá nikoli,“ podotkl Smolka.

Zastupitelstvo města chce celou věc projednat na srpnovém zasedání. „Chtěli bychom obyvatele informovat také o tom, jak se k tomu staví okolní obce. U rozhodování obcí je podle mého názoru ekonomika to jediné rozhodující. Pro malou vesničku je nabízená finanční částka samozřejmě dost lákavá,“ řekl Smolka. V Radkově prozatím otázku týkající se nabídky na umístění větrných mlýnů neřeší. „Na posledním zasedání jsme to odložili. Firmy nám daly nabídku a tím to prozatím skončilo. Myslím, že je to jen současný velký boom. Navíc jsme v přírodním parku Moravice, tak čekám, jak se k tomu postaví kraj,“ řekl starosta Radkova Petr Dubový.

Také v Kružberku se zatím nerozhodli. Jak zmínila zdejší starostka Anna Hrušková, momentálně je to na mrtvém bodě. „Každý má strach do toho jít a udělat první krok,“ podotkla Hrušková, která se domnívá, že stejná situace jako u nich panuje i v okolních obcích. „Čekáme na jednání mikroregionu Moravice,“ dodala nakonec.

V průběhu července a srpna budou umístění větrných elektráren řešit také v Březové. „Na území našich pěti obcí se mluví dohromady o osmi až deseti větrných mlýnech. Je to ale určitě ještě otázkou dalšího řešení,“ prozradil starosta Karel Gebel, který upozornil na to, že i když by to schválili oni, další instituce nemusejí. „I když my se rozhodneme, neznamená to, že tady elektrárny budou. Určitě se v této záležitosti chystáme komunikovat i s občany,“ uvedl Gebel.