„Záměrem tohoto projektu je zřízení technologického centra, elektronické spisové služby s propojením na ekonomický informační systém a skenovací linky,“ popsala záměr tisková mluvčí hlučínské radnice Lada Dobrovolná.

Kromě toho by bylo možné vytvořit software na tvorbu interaktivních formulářů na webových stránkách tak, aby lidé mohli řadu věcí vyřídit přes internet. Součástí bude i systém správy usnesení a záznamů z porad a úprava současného ekonomického informačního systému.

„To vše by mělo zrychlit a zkvalitnit služby poskytované městským úřadem občanům Hlučína i celého správního obvodu,“ zdůraznila Dobrovolná. V rámci tohoto projektu je možné pořídit elektronickou spisovou službu také pro příspěvkové organizace města Hlučína, obce v jeho správním obvodu a jejich příspěvkové organizace, zejména základní školy.

O dotaci pro všechny tyto subjekty ale může zažádat jen město Hlučín. Hlučínští zastupitelé proto odsouhlasili uzavření smlouvy o partnerství k výše uvedenému projektu mezi městem Hlučínem a obcemi v jeho správním obvodu včetně jejich příspěvkových organizací, které se samy rozhodnou smlouvu uzavřít.